Stedendriehoek

Volop aan de slag met mediakunst en erfgoed

DEVENTER – Kunstcircuit Deventer krijgt 78.630 euro toegekend van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Dankzij deze subsidie kunnen de scholen de Vijf-er, de Nicolaasschool en de Linde VSO de komende drie jaar met in totaal 1.300 leerlingen aan de slag met mediakunst en erfgoed. Mediakunst is onder andere fotografie, video, websites maken, vloggen en animatie. Bij Erfgoed gaat het hier om specifiek Deventer cultureel erfgoed.

Nieuw lesaanbod in co-creatie
Bijzonder aan dit programma is dat negen Deventer cultuuraanbieders, waaronder erfgoedinstelling Deventer Verhaal en fotografe Astrid van Loo, samen met leerkrachten van de scholen nieuw lesaanbod mediakunst en erfgoed gaan ontwikkelen. Dit doen ze tijdens co-creatie-sessies, die worden begeleid door Kunstcircuit. Door deze manier van werken zal het nieuwe lesaanbod volledig aansluiten bij de wensen en behoefte van de scholen. Zo worden de lessen niet zomaar iets erbij, maar krijgen ze een vaste plek in het onderwijs. De ontwikkelde lessen worden gegeven in alle 48 klassen van de drie scholen en zijn later ook beschikbaar voor andere scholen.

Deventer in Perspectief
Dit nieuwe Kunstcircuitprogramma heet Deventer in Perspectief. ‘In perspectief’, omdat de gemeente Deventer ook in perspectief geplaatst zal worden. Het gaat daarbij niet alleen om de stad, maar bijvoorbeeld ook om het dorp Schalkhaar (centraal thema van de Nicolaasschool). In de Hanzetijd speelde Deventer een belangrijke rol, maar hoe verhoudt zich dat tot de andere Hanzesteden in Nederland èn daarbuiten (centraal thema van de Vijf-er)? In de Tweede Wereldoorlog had Deventer het zwaar te verduren. Tegelijkertijd was het een relatief klein radertje in een grotere oorlog (centraal thema van de Linde).

Perspectief gaat ook over de mediakunstkant van dit programma. Over (camera)standpunt en horizon. Binnen mediakunst is het de leerling die bepaalt hoe hij zijn onderwerp zal kaderen. Afhankelijk van het verhaal dat hij wil vertellen. Afhankelijk van zíjn perspectief.