Stedendriehoek

Vijf maatschappelijke initiatieven onder één dak

DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders wil het pand Bierstraat 52, waar voorheen Villa Voorstad gehuisvest was, gebruiken voor de huisvesting van vijf maatschappelijke functies die nu een huisvestingsbehoefte hebben. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.

Een aantal belangrijke maatschappelijke initiatieven hebben op korte termijn behoefte aan huisvesting. Het gaat om het Bijzonder Zorg team (nu Polstraat 48), Cliëntenraad Deventer en Stichting Fooruit (nu Nieuwe Markt 23), Raster (reeds huurder van deel Bierstraat 52) en een verzoek vanuit Voorstad voor Oma’s keuken, onderdeel van de Buurtfabriek. Wethouder Rob de Geest (zie foto): “Het vrijkomen van dit pand biedt een unieke kans om maar liefst vijf huisvestingsvraagstukken ineens op te lossen.”

Bijzonder Zorgteam

Het Bijzonder Zorgteam (BZT) is nu gehuisvest aan de Polstraat 48. Het weer geschikt maken van dit pand voor de taken van dit team en het duurzaam maken ervan vragen een onverantwoord hoge investering.

Cliëntenraad Deventer/Stichting Fooruit

Deze partijen zijn gehuisvest in het voormalige schoolgebouw aan de Nieuwe Markt 23. Door de verkoop van de school moet voor deze partijen een nieuwe plek gevonden worden.

Oma’s keuken

Dit is een waardevol initiatief, onderdeel van de Buurtfabriek (opvolger Villa Voorstad) waarvoor nu geen plaats is. Het college wil Oma’s keuken behouden voor de buurt.

Raster

Raster maakt vier ochtenden per week gebruik van een lokaal in de Bierstraat 52 voor peuterspeelzaalactiviteiten en voorziet zo in een belangrijke functie voor de wijk. Raster kan nu op die locatie blijven.