Stedendriehoek

Tentoonstelling met molens van Deventer

DEVENTER – Deventer telde ooit vele tientallen molens. Tegenwoordig waarderen we vooral het romantische beeld van de verschillende molens die onderdeel zijn van het cultureel erfgoed. Tot honderd jaar geleden waren molens echter industriële gebouwen, puur functioneel voor het malen van koren en het maken van uiteenlopende producten. Dit allemaal door middel van duurzame windenergie.

In Deventer zijn de Bolwerksmolen en molen De Leeuw als monument bewaard gebleven. In beeld en kaartmateriaal toont Architectuurcentrum Rondeel de opkomst, teloorgang, wederopbouw en locaties van molens in en rondom Deventer vanaf 1200 tot heden. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van  het jaarthema van Architectuurcentrum Rondeel ‘De ruimtelijke impact van energietransitie’ en laat zien dat energietransitie en het daarmee veranderende landschap van alle tijden is.

Tijdens Open Monumentendag 2017, zaterdag 9 september, is Architectuurcentrum Rondeel van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig bij de Bolwerksmolen, Bolwerksweg 6 te Deventer, met een kaart waarop de locaties van alle gedocumenteerde, historische Deventer molens zijn aangegeven. De toegang is vrij.

Voor wie meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van de molens in en om Deventer, is er de tentoonstelling ‘Molens van Deventer. Eeuwen Duurzaam Draaien’. In beeld en kaartmateriaal toont Architectuurcentrum Rondeel, Assenstraat 14 te Deventer, de opkomst, teloorgang, wederopbouw, veranderende stadsgezichten en locaties van molens in en rondom Deventer vanaf 1200 tot heden met een schaalmodel van de Bolwerksmolen, gemaakt door Molenaar Hans Toet. Op zondag 10 september van 13.00 tot 17.00 uur, en vanaf 13 september tot en met 22 oktober is de expositie te bezoeken van dinsdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is vrij.

René Berends, auteur van het boek ‘Gezaagd door de wind’, en Architectuurcentrum Rondeel hadden beide het idee dat de Molens van Deventer in kaart gebracht moesten worden. René opent de expositie officieel in het Architectuurcentrum op dinsdag 12 september, om 20.00 uur, met een  rijk geïllustreerde lezing over de historische molens van Deventer. Kijk voor meer informatie op de website www.rondeeldeventer.nl