Stedendriehoek

Speciaal onderwijs blijft in Deventer

DEVENTER – De bestuurders en de vakbonden zetten vorige week hun handtekening onder de afronding van Ambelt Kiest Koers. In Deventer draagt de Ambelt haar leerlingen en medewerkers over aan het Etty Hillesum Lyceum. De Ambelt, een instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Zwolle, draagt op 1 augustus een groot deel van haar locaties, leerlingen, medewerkers en onderwijsaanbod in de regio over aan lokale schoolbesturen.

De Ambelt heeft scholen in Zwolle, Apeldoorn, Deventer, Nunspeet, Steenwijk, Meppel en Hardenberg. Vanaf 1 augustus 2017 bestaat de Ambelt alleen nog in Zwolle, Steenwijk en Hardenberg. Het Etty Hillesum Lyceum neemt per 1 augustus 2017 zo’n 70 leerlingen van de Ambelt over. De leerkrachten en andere onderwijsondersteunende medewerkers van de Ambelt komen in dienst van het Etty Hillesum Lyceum. Ondanks de dalende leerlingenaantallen als gevolg van de wetgeving rond passend onderwijs, gaat er geen school dicht en blijft de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. De medezeggenschap en de vakbonden zijn akkoord. De ondertekening vond plaats tijdens het minisymposium Koers Kiezen in Passend Onderwijs.

Een van de sprekers op het symposium, Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de VO-raad: “Het gaat hier om bestuurders met lef en doorzettingsvermogen. Goede voorbeelden moet ons helpen passend onderwijs verder vorm te geven.” Van Asseldonk reikte alle bestuurders die betrokken zijn bij Ambelt Kiest Koers een brevet van lef en vermogen uit. Ook Jan Brink, wethouder onderwijs van de gemeente Zwolle, complimenteerde alle betrokkenen. “We zijn in Nederland heel ingewikkeld georganiseerd. Passend onderwijs blijft een zoektocht. Je moet je nek durven uitsteken: het niet een moetje laten zijn, maar moed hebben.”

In september 2015 maakte het Ambelt bestuur bekend haar schoollocatie in Deventer over te willen dragen aan het Etty Hillesum Lyceum. Samenwerken en kennis delen geeft leerlingen betere kansen. Leerlingen met behoefte aan extra leerondersteuning kunnen dus gewoon in Deventer naar school blijven gaan. Zij komen bij de start van het nieuwe schooljaar in een klas voor Individueel Plus Onderwijs of een Klas met Expertise.