Stedendriehoek

Oranje gezichten in Deventer Stadhuis

DEVENTER – In de centrale hal van het Deventer Stadhuis wordt tot 19 mei een speciale expositie gehouden met een twintigtal portretschilderijen van Gustave Nouel. De expositie, ‘Oranje gezichten’ getiteld, betreft schilderijen waarin gezichten, verweven met de gemeenschappelijke identiteit van ons soevereine Koninkrijk, worden weerspiegeld. De Caribische kunstenaar Nouel wil hiermee onderstrepen dat het Koninkrijk één Koningshuis heeft, ondanks dat het uit vier verschillende rijksdelen bestaat.

De expositie ‘Oranje gezichten’ is gratis toegankelijk tijdens openingsuren. Er zullen diverse activiteiten en verrassingen worden georganiseerd rond Koningsdag, verweven met deze expositie en de brugfunctie van ons Koningshuis.

Deventer is de stad waar de Caribisch-Nederlandse kunstenaar het langst gewoond en gewerkt heeft als professioneel kunstenaar. Momenteel begeleidt hij Deventer kunstenaars op allerlei niveaus bij Deventer kunstenaarsvereniging (DAK). Ook geeft hij cursussen portrettekenen en -schilderen bij Kunstcircuit. In zijn atelier geeft hij masterclasses aan gediplomeerde en/of gevorderde kunstenaars uit heel Nederland. Nouel heeft meer dan 200 exposities wereldwijd op zijn naam staan. In PALET, het grootste kunstblad van Nederland, zijn schilderlessen en kunstprojecten van hem gepubliceerd. Samen met PALET heeft hij diverse kunstreizen georganiseerd, waarbij kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland hebben deelgenomen aan zijn workshops op Aruba, samen met de bekende lokale kunstenaars Edmond Tujeehut en Elvis Tromp.

“In Nederland lijken te veel mensen te weinig of zelfs niets te weten over de Caribische Rijksdelen, hun talenten en hun cultuur. Daarom denk ik dat culturele uitwisselingen – op gelijkwaardige basis – een toegevoegde waarde kunnen hebben voor ons Koninkrijk”, aldus Nouel. “Cultureel Centrum Kunstcircuit wil in 2020 dan ook een pilot-uitwisseling met National Institute of Arts (NIA) op Sint Maarten realiseren. Als dit een succes blijkt, zal in 2021 ook met culturele centra uit de andere geïnteresseerde rijksdelen een structurele uitwisseling van start gaan, waarbij alle relevante kunstdisciplines betrokken worden.”