Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Deventer

Gemeente weigert vergunning voor Aldi aan Hoge Hondstraat

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer weigert de vergunningsaanvraag van supermarktconcern Aldi voor de vestiging van een filiaal aan de Hoge Hondstraat. Het plan dat Aldi heeft ingediend, voldoet niet aan de regels die via het bestemmingsplan worden opgelegd.

Het supermarktconcern diende vorig jaar een vergunningsaanvraag in om een supermarkt te vestigen aan de Hoge Hondstraat, waar nu nog een Kwikfit-vestiging zit. Al direct liet de gemeente weten dit geen geschikte locatie te vinden voor een supermarkt.

Parkeren
De vergunning wordt geweigerd omdat het plan niet voldoet aan de parkeereisen die worden gesteld. Er zijn, ondanks de aanleg van een parkeergarage, onvoldoende parkeerplaatsen om de extra stroom bezoekers op te vangen. Dit is onderzocht door verkeersbureau Goudappel en de verkeersdeskundigen van de gemeente.

Verkeersveiligheid
Naast de verwachte problemen met parkeren heeft het college ook op andere punten bezwaren tegen de komst van een supermarkt naar deze locatie. Daarom werkt het college ook niet mee aan een afwijking van het bestemmingsplan.

Belangrijk punt van zorg van het college is de verkeersveiligheid. Klanten die met de auto komen en vrachtwagens die de winkel bevoorraden, zouden het fietspad moeten kruisen. Bovendien zouden auto’s die afslaan of invoegen, voor opstoppingen zorgen op dit drukke traject, vlak bij de kruising met de Van Oldenielstraat/Margijnenenk.

Winkelcentra
De gemeente ziet bovendien het liefst dat supermarkten zich op winkelcentra vestigen. De aanwezigheid van een supermarkt zorgt voor extra klanten voor de andere winkels op het winkelcentrum.

Vervolg
Het besluit van de gemeente om de vergunning te weigeren, staat de komende zes weken open voor bezwaar.


 

Samenwerken aan Slim Warmtenet Zandweerd

Met de woningcorporaties Ieder1 en Rentree en met Stichting Eigen Bouw zijn concrete afspraken gemaakt over welke wooncomplexen zij aan gaan sluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd. Ruim 1000 woningen kunnen aardgasvrij worden gemaakt. De verhuurders gaan dit voorleggen aan hun huurders, die eerst in moeten stemmen.

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die door alle vier de partijen wordt ondertekend. Met deze overeenkomst wordt het zekerder dat de woningen van de verhuurders worden aangesloten. De medewerking is al lang geleden toegezegd. Deze overeenkomst maakt de samenwerking sterker.

2200 woningen aardgasvrij

Twee weken geleden maakte de gemeente en Stichting Eigen Bouw al afspraken over 159 woningen die aangesloten kunnen worden, als de huurder dat ook wil. Ongeveer 2200 koop- en huurwoningen kunnen uiteindelijk met de duurzame restwarmte uit de afvalzuivering aardgasvrij verwarmd worden.

Stappen vooruit

Het zijn flinke stappen vooruit die de gemeente Deventer de laatste tijd maakt in de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd. Wethouder Jaimi van Essen is blij dat de samenwerking steeds steviger wordt: “Stap voor stap werken we toe naar een 100% publiek warmtenet dat beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar is voor onze inwoners. De samenwerking met de verhuurders is daarin heel belangrijk,” aldus wethouder Jaimi van Essen.


 

Vergoeding voor noodzakelijke kosten

Een hoorapparaat, alarmsysteem of orthopedische schoenen: veel mensen hebben één of meerdere hulpmiddelen nodig. Kosten voor deze hulpmiddelen kunnen hoog zijn en worden niet altijd vergoed door de zorgverzekering. Met bijzondere bijstand zorgt de gemeente dat ook inwoners met een lager inkomen en vermogen noodzakelijke hulpmiddelen kunnen aanschaffen.

Bijzondere bijstand is er voor Deventenaren met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm (dat is ongeveer €1.915 euro voor samenwonenden en €1.340 euro voor alleenstaanden). U heeft recht op bijzondere bijstand als u medische kosten niet kunt betalen van uw normale inkomen of vermogen en als de kosten nergens anders vergoed worden.

Ook voor andere noodzakelijke kosten, zoals kant-en-klaarmaaltijden of een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u een aanvraag doen.

Wilt u meer informatie of direct een aanvraag doen? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.


 

Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierupsen zijn weer uit hun eitjes gekomen.  Vooral in de zomer zorgt de rups voor jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Dit jaar lijkt de overlast iets minder te zijn dan vorig jaar. De gemeente is afgelopen week op drie plekken weer gestart met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups: het Worpplantsoen, het Rijsterborgherpark en zwembad Looërmark.  

Inzet nematoden en wegzuigen rups
De bestrijding wordt in de avond en nacht uitgevoerd. Dit kan zorgen voor enige geluids- en verkeershinder. De bestrijding is preventief en gebeurt met nematoden, dat zijn parasitaire aaltjes.  Nematoden zijn ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten.  De gemeente zet vooral in op het wegzuigen van de nesten. Het middel Xentari wordt niet meer gebruikt.

Meer informatie
De planning van de bestrijdingswerkzaamheden is te zien op www.deventer.nl/eikenprocessierups.

Daar staat ook alle informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan in de gemeente Deventer.


 

Deventer Exotenbrigade weer van start

Grote kroosvaren, Reuzenbereklauw en Japanse duizendknoop: drie plantensoorten die zich snel verspreiden en alles overwoekeren. Daarom is de Exotenbrigade weer van start gegaan. De Exotenbrigade is een actieve groep vrijwilligers met hart voor de natuur en veel positieve energie.

Met steun van onder andere het Groenbedrijf en stichting de Groene Knoop bestrijdt zij exoten. De groep is elke donderdagochtend actief. Iedereen die wil helpen, is van harte welkom. Bel voor meer informatie met 140570.


 

Voorzitter Deventer Oranje Vereniging: “Koningsdag draait om verbinding”

Nog even en dan horen we op Koningsdag rond negen uur ’s ochtends de stadsbeiaardier weer ‘Oranje Boven’ spelen, in de toren van de Lebuïnuskerk. De meeste kinderen hebben dan hun plekje op de kleedjesmarkt allang ingericht, dit jaar niet op de Brink maar op het Grote Kerkhof en de Welle. Cees Zeijseink, voorzitter van de Deventer Oranje Vereniging, heeft er dan al veel meer uurtjes opzitten. Hij stapt Koningsnacht om vier uur ’s nachts uit zijn bed, om samen met een groepje vrijwilligers alles klaar te maken voor een feestelijke dag.

Wie bij Cees binnenkomt, weet één ding zeker: hier woont een Oranjefan! Aan de wand is de grote foto van koning Willem-Alexander en koningin Maxima niet te missen.

“Toen ik samen met mijn man zo’n veertien jaar geleden in Deventer kwam wonen, ben ik meteen lid geworden van de Deventer Oranje Vereniging. Ik kom uit een oranje nest, dus dat hoort er voor mij gewoon bij. Bovendien: ik heb het goed in het leven en doe graag iets terug voor de gemeenschap.”

Levendige Oranjevereniging

Inmiddels is Cees alweer drie jaar voorzitter van de Deventer Oranje Vereniging. Die vrijwilligersorganisatie staat sinds 1908 garant voor gezellige oranje-activiteiten. Dit jaar is het in Deventer weer twee dagen feest, vanaf Koningsnacht tot en met het Koningsfestival op de Brink. Wat er tussenin zit, wordt georganiseerd door Cees en zijn collega-vrijwilligers.

Een greep uit de ingrediënten van Koningsdag: de traditionele kleedjesmarkt, een receptie, muziek en een kleurwedstrijd. Er worden al snel 10 duizend bezoekers verwacht. “We organiseren dit alles met vijf bestuursleden en op de dag zelf met een klein groepje vrijwilligers”, vertelt Cees. “Op Koningsdag zelf, is een externe projectleider aan zet. Dat moet ook wel voor zo’n groot evenement.”

Burgemeester is beschermheer

Het bestuur start in november met de voorbereidingen, want er komt écht veel bij kijken. Neem alleen al het veiligheidsplan en de vergunningen die nodig zijn. “We hebben veel contact met de ‘evenementenafdeling’ van de gemeente die met ons meedenkt”, vertelt Cees. “Ook stemmen we af met de brandweer en politie. Je wilt natuurlijk dat alles goed en veilig verloopt.”

De gemeente is de grootste sponsor van de vereniging, maar een andere band is die met burgemeester Ron König. “Sinds we bestaan, is het traditie dat de burgemeester onze beschermheer is”, legt Cees uit. “Ron is heel betrokken, komt naar onze jaarlijkse ledenvergadering en kijkt over onze schouders mee of alles goed gaat.”

Leve de kleedjesmarkt

Al is en blijft de kleedjesmarkt vaste prik, het bestuur vindt het belangrijk om stap voor stap wel steeds iets te vernieuwen. “We willen de band met scholen versterken”, vertelt Cees. “Volgend jaar denken we ook aan een straatmuzikantenorkestje. Veel kinderen spelen al op hun instrument op de kleedjesmarkt, daar kunnen we vast meer mee.” Ook zijn er wensen om ouderen in verzorgingshuizen meer te betrekken bij de festiviteiten.

Cees wil ook een boekje schrijven over de lange historie van de Deventer Oranje Vereniging. “Vrijwilligers zijn van harte welkom, net als donateurs. Lid worden mag altijd, maar hoeft niet eens. Een bijdrage zonder lidmaatschap is ook welkom.”

“Om je aan te melden hoef je niet per se koningsgezind te zijn”, vindt Cees. “Koningsdag draait om verbinding. Dat is ook mijn eigen drive: mensen samenbrengen. Zelf ontmoet ik door dit vrijwilligerswerk ook heel veel mensen, dat maakt het zo leuk. En natuurlijk de leuke reacties van de kinderen: daar gaat mijn oranje hart van open!”


 

Hanzejaar maakt Deventer trots

De viering van het Hanzejaar 2023 in Deventer was de ultieme uiting van de Hanze. Deventer organiseerde met enorme energie een veelheid aan activiteiten op het gebied van educatie, geschiedenis, cultuur, ondernemerschap en verbinding in de buurt. Dit alles leidde tot een bruisend Hanzejaar, waar heel Deventer trots op kan zijn.

Deventer Marketing rondde het Hanzejaar af met een presentatie aan de gemeenteraad. Resultaten, lessen, tips en adviezen voor het organiseren van een themajaar werden gedeeld.

Enthousiast en creatief

“Het Hanzejaar heeft geleid tot een groot enthousiasme in Deventer. Creatieve ideeën om invulling te geven aan de viering van het jaar kwamen overal vandaan. Vooral doordat de invulling van het Hanzejaar was toevertrouwd aan organisaties en ondernemers in de stad en de dorpen,” aldus wethouder Jaimi van Essen. Dat het de goede manier was om zo’n feestelijk jaar te vieren, bleek uit de ongeveer 140 plannen en ideeën. “Echt een fantastische opbrengst.”

Trots

Het gevoel van trots, de mooie publiciteit die het Deventer opleverde, de nieuwe samenwerkingen die zijn ontstaan; het inspireert om in de toekomst creatief en vernieuwend te zijn in het organiseren van evenementen. Meer informatie over het Hanzejaar en de resultaten is te vinden op www.hanzejaardeventer.nl.