Stedendriehoek

Nieuws Gemeente Deventer

Minima met hoge energielasten krijgen steun gemeente

Het college van burgemeester en wethouders wil mensen met een laag inkomen die in de problemen komen door de sterk gestegen kosten van energie financieel ondersteunen. Met ondersteuning wil de gemeente dat ook mensen met een lager inkomen hun energierekening kunnen blijven betalen. 

“De vaste toelage van 800 euro per huishouden is niet voor ieder huishouden voldoende,” stelt wethouder Rob de Geest. “Het Rijk hanteert een vaste vergoeding van 800 euro, ongeacht de stijging van de energienota. Wij willen dat de ondersteuning beter aansluit op de individuele situatie van mensen die het toch al knap lastig hebben.” 

Schulden voorkomen
Ongeveer 10% van de huishoudens betaalt een energierekening die zwaar drukt op hun lage inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening en lopen risico (verder) in de schulden te raken. Als de energieprijzen hoog blijven of verder stijgen, krijgen nog veel meer huishoudens hier mee te maken.

Energietoeslag van het rijk
Om mensen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen is er een eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een inkomen rond het minimum. Zij ontvangen over enkele maanden 800 euro via de gemeente. De gemeente werkt er hard aan om dit zo snel mogelijk te regelen. Meer informatie hierover kunt u binnenkort lezen op www.deventer.nl/energietoeslag en op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Stedendriehoek.

Bijstandsgerechtigden ontvangen de tegemoetkoming automatisch. Zij krijgen binnenkort alvast 400 euro op hun rekening gestort.

Rondkomen op acceptabel niveau
Wethouder Rob de Geest over de noodzaak van extra gemeentelijke ondersteuning: “Omdat ook allerlei andere kosten van levensonderhoud zijn gestegen, is het verstevigen van bestaanszekerheid nu nog belangrijker. Voor huishoudens die ondanks de 800 euro van het Rijk, in de problemen dreigen te komen, bieden we maatwerkondersteuning voor de energiekosten. Die vergoeding is voorlopig voor drie maanden. We dringen aan bij het Rijk op structurele maatregelen.”


 

Afscheid raadsleden 2018 – 2022

* Maak de aanvraag van een VOG voor vrijwilligers gratis.
* Onderzoek de woonbehoefte van kermisexploitanten.
* Benut de daken van bedrijventerreinen maximaal voor zonne-energie.

Drie voorbeelden van opdrachten (moties) die de gemeenteraad van Deventer tussen 2018 en 2022 gaf aan het College van Burgemeester en Wethouders. In totaal stelden raadsleden 226 moties op, waarvan er 141 werden aangenomen.

De energietransitie, cultuur, fietsbeleid, zwerfafval, de huisvesting van het Burgerweeshuis, de woningvoorraad, de komst van een BMX-skatepark, schuldhulpverlening, jeugdzorg en het verkabelen van hoogspanningskabels. Zomaar een greep uit vele en uiteenlopende onderwerpen waarover de gemeenteraad de afgelopen raadsperiode sprak.

Om beleid vast te kunnen stellen, verdiepten raadsleden zich in de stukken, luisterden ze naar bewoners, bezochten ze locaties, stelden ze vragen en stuurden ze waar nodig bij.

Contacten met de samenleving zijn erg waardevol voor de raadsleden. Ze bezochten tal van organisaties en instellingen zoals Deventer Doet, steunpunt mantelzorg, slim warmtenet Zandweerd, KonnecteD en bedrijvenpark A1. Ook spraken zij in coronatijd met jongeren om te horen wat de gemeente voor hen kan betekenen.

Na vier jaar is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe gemeenteraad.

We nemen afscheid van raadsleden Marco Schoemans, Harry ten Have, Bas van Swigchem, Daaf Ledeboer, Roderic Rosenkamp, Harm Korendijk, Carmen Hunger, Anke Hamstra, Jantine Sijbring, Marry Dijkshoorn, Baran Aydin, Halla Baher, Koen Boswinkel, Gerry Stegeman, Harold Rietman, Roy Haaxman, Henk Groothuis, Elske van der Mik en Henrike Nijman en bedanken hen voor hun warme betrokkenheid, tijd, luisterend oor en verbetervoorstellen voor Deventer!


Nomineer jouw favoriet voor de Overijsselse Cultuurprijzen

Wie maakte in het afgelopen cultuurseizoen voor jou het verschil? Nomineer nu jouw favoriete kandidaat voor de Cultuurprijs Overijssel en het Cultuurtalent van Overijssel. De beide prijzen zijn bedoeld voor die makers uit Overijssel die jou de afgelopen tijd hebben verrast, geprikkeld of geraakt.

Meld jouw favoriet aan op www.cultuurprijsoverijssel.nl. Je kunt tot vrijdag 22 april personen, groepen of organisaties uit de hele provincie Overijssel voordragen. We zoeken kandidaten in de breedste zin van cultuur: van muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, video en film, literatuur. architectuur, amateurkunst, beeldende kunst tot aan cultuurhistorie, design, vormgeving en letteren.

De winnaars ontvangen naast een kunstwerk en oorkonde, het prachtige geldbedrag van €10.000 (voor de winnaar van de prijs Cultuurtalent in de vorm van een projectsubsidie). Een mooie manier om de cultuurmakers uit onze provincie te waarderen.

De Cultuurprijs Overijssel wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Overijssel.


 

Ontwikkeling westelijk deel A1 Bedrijvenpark Deventer staat op punt van beginnen

Het laatste stukje van de puzzel is gelegd, waardoor de ontwikkeling van het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer kan beginnen. De grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer was in bezit van meerdere eigenaren. De afgelopen maanden zijn concrete afspraken gemaakt met grondeigenaren over het zelf ontwikkelen van een kavel of over verkoop van grond aan de gemeente. Deze gesprekken met de grondeigenaren zijn succesvol afgerond en deze week zijn de laatste afspraken bekrachtigd.

Een deel van de grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is in bezit van Bruil Bouw Groep. Bruil Bouw Groep en HVBM Vastgoed (HBC B.V.) hebben aangegeven op deze gronden een nieuw vers-distributiecentrum te willen ontwikkelen voor supermarktketen PLUS, de nieuwgevormde coöperatie na de fusie tussen PLUS en Coop. Het vers-distributiecentrum van Coop is al jarenlang gevestigd in Deventer, aan de Solingenstraat op Handelspark Weteringen. Dat verhuist naar het A1 Bedrijvenpark Deventer zodra de nieuwbouw klaar is.

Wethouder Walder: “Mooi dat we op deze manier een grote werkgever in Deventer houden, en daarmee dus veel banen. En het is goed nieuws voor het te ontwikkelen westelijke deel A1 Bedrijvenpark, daar kunnen we nu ook echt aan de slag. De locatie die PLUS Coop achterlaat aan de Solingenstraat komt weer ten goede aan een ander bedrijf om te kunnen groeien.”

Meer informatie
Kijk op www.a1bedrijvenparkdeventer.nl voor meer informatie.


 

Een tweede leven voor de Schoorsteen

Het behoud van de Coberco schoorsteen komt in zicht. De Provincie Overijssel heeft in het kader van de subsidieregeling Het verhaal van Overijssel 2.0 de gemeente Deventer 100.000 euro toegezegd om de Coberco-schoorsteen te behouden. De gemeente had al een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt.

De 55 meter hoge schoorsteen is het laatste overblijfsel van de Coberco fabriek in Deventer en een symbool voor de nu nagenoeg uit de omgeving verdwenen zuivelindustrie. Lange tijd leek deze gesloopt te worden. Na verzet van onder meer omwonenden en de erfgoedpartijen is de gemeente op zoek gegaan naar middelen om de schoorsteen te behouden.