Stedendriehoek

Nieuw leven voor jonge vluchtelingen

DEVENTER – Je bent jong en net gevlucht uit een land als Syrië, Somalië of Eritrea en moet nu je leven vorm gaan geven in een voor jou onbekende stad. Voor tientallen jonge vluchtelingen en vluchtelinggezinnen in Deventer is dat de moeilijke realiteit. Met het project Match & Connect helpen Humanitas en Stichting Present deze jongeren een leven op te bouwen in Deventer. Daarbij vragen Humanitas en Stichting Present Deventenaren om hulp.

Humanitas, Stichting Present en andere organisaties die contact hebben met deze jongeren en gezinnen, merken dat er voor hen weinig informele begeleiding is. Zij hebben vaak nog geen sociaal netwerk in Deventer, voelen zich daardoor alleen in hun nieuwe woonplaats en missen gezelschap, aanspraak. 

Humanitas en Stichting Present willen Deventenaren en deze jonge nieuwkomers aan elkaar voorstellen (Match’) in de hoop dat er een band ontstaat (‘Connect’). De bedoeling is dat de Deventenaren en jonge nieuwkomers die meedoen aan het project elkaar ongeveer drie keer per maand ontmoeten om vooral leuke dingen te doen. Het gaat erom dat Deventenaren deze jonge nieuwkomers wegwijs maken in de stad de jongeren helpen Nederlanders beter te leren kennen en meer begrijpen van de Nederlandse taal en cultuur. Ook hebben de jongeren en gezinnen op deze manier iemand waarmee ze kunnen praten over wat ze meemaken in hun nieuwe ’thuis’.

Op woensdag 22 november is er een informatiebijeenkomst voor Deventenaren die geïnteresseerd zijn om mee te doen. Deze bijeenkomst is in de Latijnse School Grote Kerkhof 6 in Deventer en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers uitleg over de achtergrond werkwijze de samenwerking hierin met Vluchtelingenwerk en het belang van Match&Connect. Ook Somajeh Ghaeminia (journaliste en voormalig jonge vluchteling) en enkele jonge vluchtelingen komen aan het woord. Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst en kan via www.presentdeventer.nl/matchconnect of door een mail te sturen naar k.sieben@humanitas.nl

Voor de Deventenaren die meedoen aan Match & Connect is het een verrijking om kennis te maken met andere culturen. Ook dragen zij er aantoonbaar aan bij dat een jonge nieuwkomer van vluchteling transformeert in iemand die zich in Deventer op zijn of haar plek voelt. Deelnemen aan Match & Connect is met name geschikt voor Deventenaren met een open houding die nieuwsgierig en initiatiefrijk zijn.

Het gaat om jonge nieuwkomers van 12 tot 25 jaar. Voor de maatjes en maatjesgezinnen geldt geen leeftijdsgrens al is het wel fijn als zij een band kunnen opbouwen met jongeren. Zowel enthousiaste gezinnen als (jong)volwassenen zijn welkom om mee te doen aan dit project. Zij krijgen een training en doorlopend begeleiding vanuit de betrokken organisaties. Humanitas en Stichting Present zorgen voor een zorgvuldige match tussen jonge nieuwkomers en de maatjes en maatjesgezinnen bijvoorbeeld door te letten op gedeelde interesses. Jongeren en maatjes die meedoen zeggen toe dat zij een jaar met elkaar optrekken.

Het project Match & Connect wordt in elk geval twee jaar uitgevoerd dankzij steun van het Oranjefonds en de gemeente Deventer.