Stedendriehoek

Maatregelen om leerlingenvervoerin goede banen te leiden

DEVENTER – De overgang van het leerlingenvervoer naar PlusOV verloopt niet soepel. Ook kinderen die in Deventer wonen en in een andere regio naar school gaan, hebben daar hinder van. De gemeente Deventer neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het leerlingenvervoer zo goed mogelijk verloopt.

De gemeente wil dat PlusOV de problemen zo snel mogelijk oplost. “We voeren een check uit op de routes om fouten te voorkomen bij de overzetting naar het nieuwe systeem. Daarnaast werken we aan een aanpak om eventuele problemen te kunnen oplossen. Zo heeft de gemeente afgesproken dat er op strategische plekken extra voertuigen staan die kunnen bijspringen als het nodig is. Daarnaast heeft PlusOV extra telefonistes ingehuurd om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit alles om te voorkomen dat kinderen niet naar school kunnen.”

Minder overlast

“Het is ontzettend vervelend en eigenlijk onaanvaardbaar als kwetsbare kinderen de dupe worden van deze overgangsproblemen”, zegt wethouder Jan Jaap Kolkman met klem. “We zitten er bovenop. We hebben bestuurlijk de eis gesteld dat PlusOV de problemen zo snel mogelijk oplost, zodat er zo snel mogelijk veel minder overlast te verwachten valt. Al is ook de verwachting dat niet alles soepel zal verlopen.”

Kennismaken

PlusOV voert intussen intensieve gesprekken met de vervoersbedrijven over de gemaakte afspraken. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het vervoer, maar ook op het contact met de leerlingen. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat de chauffeurs van tevoren kennismaken met de leerlingen, zodat de chauffeur geen onbekende is bij het eerste vervoer.

Alle partijen zetten zich volop in om de problemen met het vervoer op te lossen. PlusOV verzoekt ouders om eventuele wijzigingen in het vervoer zo snel mogelijk door te geven, zodat deze kunnen worden doorgevoerd in het systeem.