Stedendriehoek

‘Hoogste tijd voor gezond boerenverstand in Tweede Kamer’

DEVENTER – (Biologisch) varkenshouder Erik Stegink, huidig raadslid in Deventer bij Gemeentebelang, is kandidaat voor het Kamerlidmaatschap bij de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB). BoerBurgerBeweging doet op 17 maart 2021 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

De partij is de stem van en voor het platteland en richt zich op (het bestaansrecht van) boeren, tuinders en vissers en op de miljoenen mensen die in de regio’s (platteland) wonen. Gerekend wordt op minimaal twee Kamerzetels. Stegink is samen met Wim Groot Koerkamp (Olst), Jan Brok (Enter) en Caroline van der Plas (Deventer) het vierde kandidaat-Kamerlid uit Overijssel bij BoerBurgerBeweging.

De Algemene Ledenvergadering van BBB keurde de kandidaatstelling van Stegink, Groot Koerkamp, Brok en Van der Plas op 13 mei 2020 goed. De ALV werd in verband met de coronamaatregelen online gehouden. In totaal presenteerde BBB twaalf mannen en vrouwen, die kandidaat-Kamerlid zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. De definitieve volgorde van de kandidatenlijst, alsmede wie lijsttrekker wordt bij BBB, wordt op een later moment door de ALV bepaald. Tevens is BBB nog bezig met de werving van meer kandidaten. Aan het verkiezingsprogramma wordt druk gewerkt. Het conceptprogramma zal voor de zomer aan de leden van BoerBurgerBeweging worden voorgelegd.

Erik Stegink

Erik Stegink heeft in Raalte een biologisch varkensbedrijf. In Bathmen runt hij samen met zijn vrouw Paula Piggy’s Palace. Een lokale varkenshouderij, die veelvuldig verbinding zoekt met de omgeving en burgers. Vele duizenden bezoekers uit alle delen van Nederland bezochten al zijn bedrijf. Stegink is al 26 jaar actief in de lokale politiek van Deventer, waar hij naast raadslid ook plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad is. De ‘Battumse’ varkenshouder is in de agrarische sector een zeer bekend en vertrouwd gezicht en kwam met zijn innovaties, zoals de varkensglijbaan, vaak op landelijke televisie. “Ik voel me een echte plattelandsbestuurder”, zegt hij. In Deventer heeft zijn lokale partij, Gemeentebelang, aan de wieg gestaan om de dorpen rondom Deventer te verbinden aan het stedelijk gebied. Stegink: “Wat in Deventer is gebeurd, zou een mooi voorbeeld voor Nederland kunnen zijn. Met een vleugje boerenverstand verovert het platteland heel Nederland.”

Caroline van der Plas

Caroline van der Plas is al enige jaren een boegbeeld voor de agrarische sector en strijdt al jaren voor de boer-burgerverbinding en het eerlijke verhaal over en van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit deed zij onder meer met het door tienduizenden mensen gevolgde, social media-platform @BoerBurgertweet, waarbij boeren elke week een dialoog voerden met burgers. Ook is zij schrijfster van het BoerBurgerBoek, een boek met 21 verhalen van boeren, tuinders en een Noordzeevisser over hun leven en werk op zee, het erf, in de stal of op de akker. Van der Plas ismedeoprichter en voorzitter van de BoerBurgerBeweging en zij stond in 2017 aan de wieg van de agrarische promotieorganisatie Team Agro NL. In het dagelijks leven werkt zij voor Agrio Uitgeverij als agrarisch journaliste. Dit jaar werd zij door Vrouwen van Nu verkozen tot Verschilmaker 2020. Van der Plas is ervan overtuigd dat BBB minimaal twee tot wel vijf zetels kan behalen tijdens de volgende Kamerverkiezingen. “De mensen op het platteland, inclusief de boeren, tuinders en vissers, voelen zich niet gehoord door de Randstedelijke politiek. De tijd is rijp om van het Binnenhof het BoerBurgerBinnenhof te maken. Gezond boerenverstand terug in Den Haag.”

Jan Brok

Jan Brok is in de agrarische sector een zeer bekend en vertrouwd gezicht. Hij stond aan de wieg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en was medeoprichter en secretaris van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. De Enternaar is een echte vakbondsman die strijdt voor zijn achterban. Sinds 2017 is hij zelfstandig adviseur voor pluimveehouders. In die hoedanigheid heeft hij onder meer tientallen pluimveehouders bijgestaan tijdens de Fipronilcrisis. Tevens is hij coördinator van de Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB) en onbezoldigd adviseur bij de agrarische promotieorganisatie Team Agro NL. Brok heeft een uitgebreid netwerk in de landelijke en regionale politiek en bij bestuurlijke, agrarische en maatschappelijke organisaties. Verder heeft hij ruime ervaring met en kennis van juridische onderwerpen op het gebied van onder meer diergezondheid, hygiëne en zoönosen. Ook op het gebied van agrarische wet- en regelgeving is de Enternaar een expert.

Wim Groot Koerkamp

Wim Groot Koerkamp is geboren op een gemengd veehouderij/akkerbouwbedrijf op Frieswijk, ten noorden van Deventer. Tegenwoordig is hij woonachtig in de gemeente Olst-Wijhe. Groot Koerkamp is partner en strategisch-conceptmatig adviseur bij het agrarische communicatiebureau ReMarkAble. “Jarenlange negatieve framing door de groene lobby in de Tweede Kamer heeft de agrarische sector in een niet te benijden positie gemanoeuvreerd, waarbij de schuldvraag keer op keer in de schoenen van de landbouw wordt geschoven. Lage prijzen, een eindeloze brij aan tegenstrijdige regels en verdere uitkleding van de sector zijn het gevolg”, aldus Groot Koerkamp. Het is volgens hem logisch dat boeren, tuinders en vissers hiertegen in opstand komen. “Het is de hoogste tijd voor gezond boerenverstand in de Tweede Kamer.”