Stedendriehoek

Extra maatregelen tegen overlast Beestenmarkt

De gemeente Deventer neemt extra maatregelen om de toegenomen overlast op de Beestenmarkt terug te dringen. Er komen borden om te wijzen op het samenscholingsverbod dat daar geldt. Politie en gemeente gaan daar ook intensief op handhaven. Zo komt de gemeente tegemoet aan een verzoek daartoe van bewoners die overlast ervaren.

Het is verboden zich op te houden in een groep als dit leidt tot verstoring van de openbare orde. Politie en toezichthouders van de gemeente gaan hierop handhaven. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad bovendien voor de Beestenmarkt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te wijzen als ‘overlastgebied’. Dat geeft de politie de bevoegdheid een ‘verblijfsverbod’ op te leggen voor 24 uur. Bij overtreding van dat verbod kan dat worden verlengd met steeds drie maanden.

Veel overlast

De bewoners en ondernemers van de Beestenmarkt ondervinden al jaren overlast van vooral groepen jongeren. Die veroorzaken geluidsoverlast, vernielingen en vechtpartijen. Er wordt regelmatig gedeald en lachgas gebruikt. Ook is er een grote groep scooterrijders die daar rondscheurt. Dat alles geeft bewoners ook een onveilig gevoel.

De afgelopen jaren hebben de gemeente en de politie al veel ondernomen om de overlast terug te dringen tot proporties die aanvaardbaar genoemd mogen worden op een dergelijk stadsplein. Daarbij zijn ook bewoners betrokken geweest. Maatregelen hebben echter slechts tijdelijk gewerkt. De gemeente neemt nu extra maatregelen en wil het plein op termijn anders inrichten, zodat de Beestenmarkt minder aantrekkelijk wordt voor overlastgevers.

De maat is vol

Burgemeester Ron König: “De overlast op de Beestenmarkt is een hardnekkig probleem dat al sinds mijn aantreden mijn aandacht vraagt. De Beestenmarkt is een stadsplein tegen het centrum aan. Dat daar wel eens sprake is van overlast, valt te verwachten. Maar de overlast neemt helaas steeds verder toe. Ook wat mij betreft is de maat vol, we kunnen dit zo niet laten doorgaan. Bewoners hebben gevraagd met borden te wijzen op het samenscholingsverbod, daar stem ik uiteraard graag mee in. Hopelijk draagt dat, samen met toezicht en handhaving, bij aan het herstel van de rust.”