Stedendriehoek

Extra aandacht voor aangepast sporten

DEVENTER – Alle 25 Overijsselse gemeenten hebben gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling Grenzeloos Actief van het Rijk om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te versterken. Salland Actief werkt in het gebied Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Vanuit deze plaatsen worden lokale activiteiten uitgevoerd, terwijl regionaal van elkaars expertise gebruik wordt gemaakt. Mede door  de samenwerking tussen NSGK en Stichting Deventer Sportploeg kan in de regio Salland nog eens extra aandacht worden besteed aan het aangepast sporten. Het motto voor de komende jaren is en blijft ‘Ontdek en doe mee!’ Zie hiervoor ook de website www.iedereenactief.nl.

Voor mensen met een beperking is het nog niet vanzelfsprekend om dichtbij een passend sport- en beweegaanbod te vinden. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd toegankelijk, faciliteiten en materialen ontbreken of er is geen vervoer. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom het sport- en beweegbeleid Grenzeloos Actief opgesteld. Eén van de pijlers van het landelijke beleid is regionale samenwerking. Daarmee wil het ministerie een landelijk dekkend sport- en beweegaanbod creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen.

Deze pijler sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in Overijssel. Sinds begin 2014 werken dertien Overijsselse gemeenten samen om regionaal een impuls te geven aan het sport en bewegen voor mensen met een beperking. Onder de noemer Iedereen Actief wordt ingestoken op het maken van duurzame verbindingen tussen aanbieders (professionals en vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties). Het project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie. De regionale samenwerking is na de projectperiode (in 2016) door twaalf gemeenten gecontinueerd.

Om de regionale samenwerking in Overijssel verder uit te breiden, wordt gebruik gemaakt van de subsidieregeling van Grenzeloos Actief. Alle 25 Overijsselse gemeenten hebben de aanvraag voor Grenzeloos Actief onderschreven en ondertekend. De situatie met betrekking tot aangepast sporten verschilt sterk per gemeente: variërend van het geheel ontbreken van een lokaal sportaanbod voor mensen met een beperking tot een uitgebreid aanbod met een sterk regionaal karakter. De behoeften verschillen ook per gemeente. Om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten, wordt in Twente en IJsselland ingestoken op uitwisseling van kennis en ervaring, afstemming over bestaand en eventueel nieuw op te zetten aanbod, verbetering van de communicatie en regionale bijeenkomsten voor sport- en beweegaanbieders. De beleidsmedewerkers, lokale buurtsportcoaches, regiocoaches aangepast sporten van de 25 gemeenten/lokale sportbedrijven,  Sportservice Overijssel, MEE IJsseloevers en MEE Oost geven met dit samenwerkingsverband een enorme impuls aan het aangepast sporten in Overijssel. Ook andere relevante partijen, zoals bijvoorbeeld de zorg en sport- en beweegaanbieders, worden betrokken bij de uitvoering.