Stedendriehoek

Alles over asbest bijStichting IJsselhoeven

WILP – Op zaterdag 10 maart houdt de Stichting IJsselhoeven een asbest-informatiedag in museumboerderij De Kribbe te Wilp. De dag is gericht op boerderij-eigenaren, zowel actieve agrariërs als particulieren (woonboerderijen).

Het thema asbest wordt door vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er is een informatiemarkt waar diverse bedrijven uit de asbest-, bouw- en energie-branche aanwezig zijn. Hier kunnen bezoekers rechtstreeks overleggen met deskundige vertegenwoordigers. De dag is gericht op concrete informatie over alle praktische aspecten van asbestsanering. Iedereen met vragen of plannen rondom asbestdaken is welkom. 

Door de overheid is aangekondigd dat uiterlijk 2024 alle asbestdakbedekking gesaneerd dient te zijn. De jongste asbesthoudende golfplaten zijn dan 30 jaar, en dan neemt het gevaar voor breuk en schilfers sterk toe. Vanuit wettelijke verplichting én de eigen gezondheid is het nodig tijdig actie te ondernemen. Stichting IJsselhoeven constateert dat vooral particulieren nogal aarzelen met asbestsanering. Men weet niet precies wat wel en niet verplicht is en hoe het aangepakt moet worden. Velen zien de kosten als bezwaarlijk, hoewel die soms overschat worden. Een andere belangrijke reden om het uit te stellen is dat men opziet tegen het gedoe’. 

Het centrale programma op 10 maart duurt van 10.00 tot 15.00 uur. De sprekers richten zich op vier onderdelen: wetgeving-beleid-vergunningen praktische uitvoering sanering bouwkundige aspecten van nieuwe dakbedekking en projectmatige aanpak inclusief subsidies fiscale zaken combinatie met zonnepanelen. Er zal ruim gelegenheid zijn voor vragen en discussie. Tijdens de lunchpauze en na afloop is er volop tijd de bedrijvenmarkt te bezoeken. 

Met dank aan de Provincies Gelderland en Overijssel voor financiële ondersteuning kan de dag gratis aangeboden worden. Bezoekers betalen geen toegang en koffie/thee en lunch zijn gratis. Aanmelding per e-mail is verplicht en men ontvangt dan nadere informatie over programma en locatie. Stuur uiterlijk maandag 5 maart een bericht met naam en adres naar asbest@ijsselhoeven.nl