Stedendriehoek

Zorgen om digitale criminaliteit en bezuiniging op brandweer

Hessel Dooper (CDA): “De hele wereld is met een paar muisklikken bereikbaar, maar fraude ligt op de loer.”

Jarin van der Zande (ChristenUnie): “De veiligheid van brandweerlieden én inwoners is in het geding.”

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 september wordt onder meer gesproken over het ‘Regionaal risicoprofiel en beleidsplan VNOG’. Deze afkorting staat voor Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, met als voorzitter onze burgemeester Ton Heerts.

Het risicoprofiel en het beleidsplan geven voor de komende vier jaar richting aan het werk en de inzet van de VNOG. Het doel van het risicoprofiel is om inzicht te krijgen in de aanwezige risico’s en het bestuur van de veiligheidsregio in staat te stellen om afgewogen keuzes te maken over het beperken van die risico’s. Zowel het risicoprofiel als het beleidsplan is in concept vastgesteld door het bestuur van de VNOG en wordt nu ter reactie voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadsleden Hessel Dooper (CDA) en Jarin van der Zande (ChristenUnie) geven alvast een voorzetje.

Wanneer het om veiligheid van de Apeldoorners gaat, denkt Hessel Dooper meteen aan digitale criminaliteit. Zijn fractie opende deze zomer op de website www.cda.nl/gelderland/apeldoorn een meldpunt voor inwoners die te maken krijgen met deze vorm van criminaliteit.

“Onze partij pleit voor betere preventie en opsporing van digitale criminaliteit tegen de inwoners. Via het meldpunt ontstaat een beter beeld van aard en omvang van het probleem”, aldus Dooper. “De gemeente Apeldoorn is al betrokken bij het weerbaar maken van mensen tegen internetcriminelen. Er is samenwerking met financiële instellingen om mensen – met name ouderen, maar juist ook jongeren – te wijzen op de risico’s van binnenkomende berichten. Maar het CDA Apeldoorn vindt dat er meer moet gebeuren. Juist in deze tijd, nu veel meer mensen weinig de deur uit komen, verleggen criminelen de aandacht naar de digitale wereld. Dit moet stoppen. Wij pleiten voor meer voorlichting, laagdrempelige melding en meer ruchtbaarheid aan opsporing en veroordeling van daders.”

Op de oproep van de partij om zowel geslaagde als mislukte oplichtingpogingen te mailen, zijn diverse reacties gekomen, aldus het raadslid. “Via WhatsApp en SMS zijn er veel pogingen tot oplichting ondernomen. Even een pakketje ophalen en er verdween geld van de bankrekening. Of Bitcoin-oplichting via de Spambox. Er komen steeds nieuwe vormen van digitale criminaliteit bij en de boodschappen worden ook steeds persoonlijker, waardoor het slachtofferrisico toeneemt. De hele wereld is met een paar muisklikken bereikbaar, maar fraude ligt op de loer. Ik wil meteen van de gelegenheid gebruik maken om de Rabobank te complimenteren met de inzet om hun leden weerbaarder te maken tegen oplichting.”

Wat betreft de veiligheid ‘buiten’, zeker ook in coronatijd, zijn Dooper en het CDA zeer te spreken over het optreden van burgemeester Heerts en de VNOG. “De aanpak van de coronacrisis is in Apeldoorn tot op heden uitstekend geweest. De burgemeester had weinig speelruimte binnen de RIVM-richtlijnen, maar hij heeft zich er met verve doorheen geslagen.”

Wat het CDA betreft, komen er dan ook geen grote wijzigingen op het concept Regionaal risicoprofiel en beleidsplan VNOG. “Punt van zorg is alleen nog brandrisico en signalering. Nu de dagen steeds warmer worden en het risico van branden op de Veluwe toeneemt, is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en de experts hier goed naar te laten kijken.”

Jarin van der Zande maakt zich inzake het veiligheidsvraagstuk vooral zorgen om de ‘uitkleding’ van de vrijwillige brandweer in Apeldoorn. Al meer dan twee jaar steekt hij namens de ChristenUnie zijn mening hieromtrent niet onder stoelen of banken.

“De tekorten binnen de VNOG, die al dateren van 2018, hebben ertoe geleid dat er brandweerwagens zijn afgeschreven. Ook op het personeel wordt gekort. Maar wanneer er vier brandweerlieden op een tankspuitauto staan in plaats van zes, komt ook hún veiligheid in het geding. Twee jaar geleden al ontving ik een brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, waarin zij haar zorgen hierover heeft geuit. En de ChristenUnie deelt die zorg. We willen allemaal dat de hulpdiensten op tijd komen bij een ongeval, maar wanneer er posten worden uitgekleed of verplaatst kan dat nog een probleem worden. Immers, het regionaal duikteam wordt in zijn geheel van Heerde verplaatst naar Harderwijk. Je moet er toch niet aan denken dat op één warme dag een natuurbrand uitbreekt én een auto het kanaal in rijdt. Dan worden die gewenste aanrijtijden mogelijk niet gehaald.”

Natuurlijk, Van der Zande en zijn fractie begrijpen ook wel dat bezuinigingen onontkoombaar zijn bij tekorten binnen de VNOG. “Maar ik heb me toen al wel verbaasd – en dat doe ik nog steeds – dat er geen geld werd en wordt vrijgemaakt voor het opleiden van vrijwilligers, zowel nieuwe als de al aanwezige. Vaak zijn brandweervrijwilligers immers toch al wat ouder. Maar zeker ook de discussie over het terugschroeven van het aantal brandweerposten gaat me aan het hart. Het VNOG-bestuur heeft de ambitie uitgesproken om één post in het centrum te realiseren. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan en onze fractie heeft aangegeven dat in dit onderzoek minimaal ook de inwoners van Apeldoorn meegenomen moeten worden, omdat dit besluit ook invloed heeft op het veiligheidsgevoel in de wijken.”

Van der Zande vervolgt: “Het concept Regionaal risicoprofiel staat mooi op papier, maar door verhalen uit de praktijk betwijfel ik of de doelen realiseerbaar zijn. De VNOG telt 22 gemeenten, dus de invloed van de Apeldoornse gemeenteraad is beperkter. Ik vraag onze burgemeester om onze zorgen ook echt uit te spreken bij bet bestuur van de VNOG. Tot slot zal ik me ook in de toekomst hard blijven maken voor een omzichtiger beleid rond de brandweervrijwilligers en -posten binnen onze gemeente, voor de veiligheid van de brandweerlieden zelf én de inwoners van Apeldoorn!”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.