Zorg

Hulp bij schulden

Lineke Maat (de Kap), Wieny Tietema (Humanitas Apeldoorn) en Ben Bloem (Schuldhulpmaatje Apeldoorn) gaan samen de strijd aan tegen armoede in Apeldoorn.

APELDOORN – Veel Apeldoorners hebben schulden of hebben moeite om hun thuisadministratie op orde te krijgen of te houden. De meer dan honderd goed getrainde vrijwilligers van Schuldhulpmaatje, de Kap en Humanitas kunnen hen daarbij helpen. Armoede en schulden hebben grote invloed op het leven van mensen. Alle reden om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Samen strijden tegen armoede en schulden

Schuldhulpmaatje, de Kap en Humanitas, drie organisaties die zich in Apeldoorn met schuldenproblematiek bezighouden, hebben onlangs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel van de samenwerking is om de komende jaren zoveel mogelijk Apeldoorners met financiële problemen en schuldenstress bij te staan.

Preventief
Daarnaast hebben de drie organisaties de ambitie om nog meer preventief te gaan werken en met elkaar beter te meten wat de duurzame impact van hun inzet is. Door mensen met geldzorgen eerder te ondersteunen hopen de organisaties (hogere) schulden te voorkomen.

“Deze overeenkomst maakt duidelijk hoe we samenwerken en wat onze ambities voor de toekomst zijn. Samen met onze vrijwilligers gaan we de strijd aan tegen armoede in Apeldoorn, waarbij we ook willen aansluiten bij het lokale gezondheidsbeleid”, aldus de deelnemende organisaties. Kijk voor meer informatie op de websites www.humanitas.nl/afdeling/apeldoorn of www.dekap.nl of www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/apeldoorn.