Stedendriehoek

Zo ga je om met een conflict tussen jou en je werknemer  

Hoewel je hoopt het nooit mee te hoeven maken, kan er een conflict ontstaan tussen jou en je werknemer. Mogelijk ben je niet tevreden over de geleverde prestaties door de werknemer, terwijl deze het gevoel heeft zijn of haar werk goed te doen. Of denk aan de situatie waarin je het idee hebt dat een medewerker collega’s bedriegt of zelfs steelt op de werkvloer. Ook in Nederland komt dit voor. Kies je direct voor hulp van advocaten in Apeldoorn in zo’n situatie? Zijn er wellicht nog andere paden die je kunt bewandelen, voordat je voor juridische ondersteuning kiest? Dit artikel vertelt je meer over het oplossen van conflicten tussen werknemers en werkgevers.  

Probeer het gesprek binnen de organisatie aan te gaan 
Een eerste stap in het oplossen van een conflict tussen werknemer en werkgever is het voeren van gesprekken. Bespreek de ontstane situatie en leg eventuele bewijsstukken op tafel, om aan de hand daarvan op zoek te kunnen gaan naar concrete oplossingen. Het is prettig om een ontstane situatie intern op te lossen. Dat is vaak sneller dan het juridisch escaleren hiervan. Niet altijd zal dit mogelijk zijn, bijvoorbeeld als een werknemer stellig ontkent een bepaald (strafbaar) feit te hebben gepleegd.

Zoek juridische ondersteuning bij de situatie 
Wanneer een gesprek met de werknemer onvoldoende oplevert, kan juridische hulp inschakelen de volgende stap zijn. Kies in dit geval voor een advocaat in arbeidsrecht. Deze bespreekt de ontstane situatie met je en toetst welke juridische gronden er zijn om vervolgstappen te nemen. Ook kan deze je adviseren over de mogelijkheden om bewijsmateriaal te verzamelen, mocht dat er nog onvoldoende zijn om een juridisch vervolg te geven aan de situatie. Het verstevigt je positie bij een juridisch vervolg van de kwestie.

Reden voor ontslag op staande voet 
Een van de zwaarste middelen die je als werkgever in kunt zetten om de arbeidsrelatie met een werknemer te verbreken is een ontslag op staande voet. Het is niet zonder meer mogelijk om hiertoe over te gaan. Een medewerker zou het ontslag op staande voet aan kunnen vechten, als gevolg waarvan je dit in het meest ongunstige geval terug moet draaien. Een advocaat in arbeidsrecht kan advies geven over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om tot een ontslag op staande voet over te kunnen gaan. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk na een incident gebeurt.