Stedendriehoek

Wethouder pleit voor meer bewustwording rond mogelijkheden digitalisering

Wethouder Wim Willems heeft onlangs, als voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart Cities bij het Stedennetwerk G40, het eerste exemplaar van het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’ overhandigd aan Franc Weerwind, voorzitter van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de VNG en burgemeester van Almere. Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation, samen met de gemeente Apeldoorn en vijftien partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid.

Als gevolg van de huidige industriële revolutie zijn in de afgelopen 20 jaar tal van bedrijfstakken radicaal veranderd. Eerst gingen bedrijfstakken om zoals de media en de amusementsindustrie, daarna de financiële sector, de auto-industrie en nu de vastgoedwereld. Het is dus ook niet meer dan logisch dat de politiek gaat veranderen. De vraag is niet of, maar vooral hoe dat gebeurt. Door digitalisering en technologisering zijn er nu zoveel feiten beschikbaar dat we het big data noemen. Bestuurders moeten die data leren begrijpen en leren interpreteren en op ethische en verantwoorde wijze mee leren werken. Zodat ze beslissingen nemen die ons niet alleen meer welzijn en welvaart brengen, maar ook onze democratie versterken.

Wim Willems, voorzitter bestuurlijke themagroep Smart Cities G40, pleit voor meer bewustwording op dit onderwerp: “We leven in een spannende en inspirerende tijd. Als overheid zitten we in een transitiefase. We leggen nu de basis voor onze toekomstige samenleving, waarbij steeds meer beschikbare data inwoners en overheid op verantwoorde wijze helpen ons welzijn te verbeteren en onze steden leefbaar te houden. Als lokale overheid nemen we daar graag het voortouw in.”

Willems overhandigde het boek met die opdracht aan Franc Weerwind, voorzitter van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de VNG en burgemeester van Almere. Ook Weerwind onderschrijft die opdracht: “We moeten de krachten bundelen en veel meer kennis uitwisselen tussen overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met elkaar ontdekken wat we sámen willen bereiken en hoe dat het beste op elkaar aansluit. Wat mij betreft een goede manier om tot gezamenlijke uitgangspunten voor de slimme stad te komen.”

Slim én democratisch

In het boek laten de makers zien wat er verandert voor bestuurders bij de overheid, maar beschrijven ook hoe bestuurders daarmee aan de slag kunnen en welke voorbeelden daarvan al bestaan in Nederland. Het boek bekijkt dit op vier niveaus. In het deel Bestuur komen dertien politici (acht wethouders, twee gedeputeerden, een heemraad, een burgemeester en een Tweede Kamerlid) aan het woord die inzien dat digitalisering en technologisering niet alleen de inhoud van hun werk, maar ook de manier van werken verandert. Het deel Beleid focust op de vraag hoe dat kan. De auteurs van de artikelen delen hun kennis en ervaringen. Het is het procesdeel van dit boek. In het laatste deel wordt dat Concreet gemaakt en worden instrumenten aangereikt waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Bij dit deel hoort ook het deel Praktijk met voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al aan de slag zijn met digitalisering. En er loopt een fijn groen draadje door het boek over hoe in de gemeente Sittard-Geleen de nieuwe manier van besturen doorwerkt in het ontwerp, inrichting en beheer van het openbaar groen.

Het boek is verkrijgbaar via https://future-city.nl/slimbesturenboek/.