Stedendriehoek

Van mestprobleem naar mestoplossing

STEDENDRIEHOEK – De Nederlandse veehouderij heeft te maken met een mestoverschot. Verwerking of afzet van deze mest is duur. Onder druk van de Europese Unie wordt Nederland gedwongen iets te doen aan het stikstof (N) en fosfaat (P) overschot. Paradoxaal genoeg moeten boeren vanwege regelgeving tegelijkertijd extern kunstmest (N en P) aanvoeren om gewassen voldoende te voeden. “CCS Energie-advies werkt aan oplossingen”, vertelt directeur René Cornelissen (zie foto).

CCS ontwikkelt een technologische oplossing voor het mestoverschot op de boerderij. “De dierlijke mest wordt verwerkt tot kunstmest om zo de voedingstoffenkringloop op de boerderij te sluiten. Inmiddels draait een testinstallatie op proefboerderij KTC de Marke, in Hengelo (Gelderland).” Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Gelderland vanuit de Cleantech Regio in het kader van de Gelderse gebiedsopgaven.

Duurzame verwerking

De techniek bestaat uit vier stappen. “De eerste stap is vergisting, waarmee het systeem wordt voorzien van duurzame energie. Daarnaast zorgt het vergistingsproces voor de afbraak  van organische stikstof die vrijkomt als winbaar mineraal stikstof. Hierna wordt de vergiste mest gescheiden in een dunne en een dikke fractie, wat een goede bodemverbeteraar is. De dunne fractie bevat het leeuwendeel opgeloste mineralen en gaat naar de mestverwaardingsinstallatie, de Bio-NP. Hierin wordt eerst een geconcentreerde vaste meststof met een hoog fosfaatgehalte gemaakt en afgescheiden. In de volgende stap wordt ammoniumsulfaat gemaakt van het minerale stikstof. Dit kan als kunstmest worden gebruikt of verkocht.  Met alle stappen, die uitgebreid beschreven staan op onze website, wordt de kringloop gesloten en wordt de agrariër, naast duurzame energieproducent, ook producent van zijn eigen kunstmest.”

Toekomst

De benodigde testen zijn uitgevoerd en momenteel worden de laatste aanpassingen gedaan. “Binnenkort gaat de installatie naar de eerste klant in de Stedendriehoek. De boer maakt dan zijn mestprobleem tot mestoplossing. Inmiddels is CCS Energie-advies bezig de Bio-NP gereed te maken voor de markt zodat meer veehouders, in Nederland en internationaal, hun mestprobleem op kunnen lossen op het eigen erf. Daarmee wordt het sluiten van de voedingstoffenkringlopen met behulp van duurzame energie dé standaard voor een duurzame veehouderij.”