Stedendriehoek

‘Teksten van overheid nog steeds te moeilijk’

Donderdag 25 februari starten Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC een nieuw landelijk project. In alle twaalf provincies organiseren zij dit jaar inspiratiesessies voor ambtenaren die zich bezighouden met laaggeletterdheid en communicatie. Het doel is om de communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker te maken. In Nederland is zo’n 12% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Zij hebben moeite met onder meer lezen en schrijven.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk. Daar kan en moet nog een hoop verbeterd worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar is heldere overheidscommunicatie voor nodig. Met deze sessies willen wij onze kennis en kunde delen op het gebied van eenvoudig communiceren.”

Taalambassadeurs

In elke provincie laat Stichting ABC zien hoe belangrijk het is ervaringsdeskundigen bij begrijpelijke communicatie te betrekken en hoe je dat doet. Een van de taalambassadeurs is Addy van Meerten: “Ik schaamde mij eerst heel erg, maar er moest iets gebeuren om dat te doorbreken. En in mijn geval was dat de opmerking ‘Als je ook zo bent zoals je schrijft, is het geen wonder dat ze je niet hebben aangenomen voor die baan’. Ik was verdrietig, maar ben meteen in actie gekomen en Nederlandse les gaan volgen. Vooral de Belastingdienst en het UWV gebruiken dure woorden. Ik moet een brief nog steeds een paar keer lezen om het te begrijpen. Gebruik heldere taal!”

Direct Duidelijk Brigade

Het gezamenlijke project van Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC wordt mede mogelijk gemaakt door de Direct Duidelijk Brigade van (demissionair) staatssecretaris Knops. De sessies zijn bedoeld voor zowel lokale als provinciale ambtenaren. Vanwege corona vinden deze digitaal plaats.