Stedendriehoek

Sporen van 3500jaar geleden

APELDOORN – Op zaterdag 12 mei verzorgt Paleis Het Loo een publieksdag waarop belangstellenden de archeologische opgravingen op het voorplein van dichtbij kunnen bekijken. Archeologen die het onderzoek uitvoeren geven toelichting bij de bijzondere sporen en vondsten die teruggaan tot ruim 3500 jaar geleden.

Tijdens de werkzaamheden voor de  vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo vindt sinds een aantal weken archeologisch onderzoek plaats. Hieruit blijkt dat de bewoninggeschiedenis van deze plek veel verder in de tijd teruggaat dan tot nu toe bekend was. Naast de vondsten van servies- en vaatwerk uit de 17e eeuw, toen het paleis gebouwd werd, blijken er ook bewoningsporen uit de late Middeleeuwen en enkele graven en vondsten uit de vroege Middeleeuwen (6e-7e eeuw na Chr.) te zijn aangetroffen. Ook zijn er een Romeinse munt en zelfs sporen van bewoning en begraving uit de Midden Bronstijd (ca. 1500 voor Chr.) gevonden.

Op de publieksdag kunnen van 10.00 tot 17.00 uur de opgraving en enkele vondsten van dichtbij worden bekeken en geven archeologen toelichting. In de ‘ArcheoHotspot’ kunnen zowel volwassenen als kinderen meehelpen met het werk van een archeoloog en vanaf het dak van het paleis is er een goed uitzicht op het archeologisch terrein. De dag wordt mede-georganiseerd door Archeologisch Bureau RAAP, de Gemeente Apeldoorn, Erfgoed Gelderland, ArcheoHotspots en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn. 

Op de publieksdag gelden de reguliere entreetarieven. Tickets geven tevens toegang tot de stallen en tuinen en zijn verkrijgbaar via paleishetloo.nl/ticketshop en op de dag zelf aan de kassa.