Stedendriehoek

Sensire in De Benring door als thuiszorgaanbieder

Vanaf 1 augustus 2020 gaat Sensire in De Benring verder als thuiszorgaanbieder. Daarmee komt er in De Benring een einde aan de intensieve 24-uurszorg door Sensire, waarvan nu zes bewoners gebruikmaken.

Sensire kan alle bewoners zorg blijven bieden. Met de zes bewoners die nu intensieve zorg ontvangen op De Benring, gaat de zorgorganisatie in gesprek over een alternatief op een andere locatie. Voor de overige twintig bewoners blijft zorg in De Benring beschikbaar in de vorm van wijkverpleging met 24-uurs beschikbaarheid. Sensire heeft dit besluit moeten nemen, omdat het niet haalbaar is om de intensieve zorg voor een kleine groep inwoners 24/7 duurzaam te blijven aanbieden. Het huurcontract van de locatie loopt af per 1 juli, maar het gebruik is in overleg met de verhuurder nog met een maand verlengd tot 1 augustus.

Sensire nam de ouderenzorg in De Benring eind 2019 over van het failliete Trimenzo. Het concept op De Benring wordt ervaren als een fijne woongemeenschap voor ouderen en anderen uit Voorst, daar kan Sensire zich helemaal in vinden. Echter was bij aanvang ook duidelijk dat er iets moest veranderen om de zorg in De Benring op de lange termijn haalbaar te houden. Vanaf januari is met verschillende partijen verkend welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met de woonzorgcoöperatie, medezorgaanbieders, de verhuurder, het zorgkantoor, vrijwilligers en medewerkers van Sensire de zorgverlening op andere wijze vorm te geven binnen de gemeenschap van Voorst. Hoe waardevol deze ontmoetingen ook zijn geweest en hoe mooi het concept Benring ook is, het heeft niet geleid tot een oplossing om intensieve 24-uurszorg vanuit Sensire te kunnen blijven aanbieden op De Benring.

Gevolgen voor bewoners

Sensire heeft dit besluit niet lichtzinnig genomen, zegt directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs. “We willen de veranderingen dan ook heel zorgvuldig en in overleg met iedereen die betrokken is realiseren. Daarom gaan we samen met bewoners, hun vaste contactpersoon, de verhuurder, woonzorgcoöperatie en het zorgkantoor in gesprek over de gevolgen van dit besluit. Want de situatie is per bewoner echt verschillend en vraagt ook om een persoonlijke aanpak.” Sensire is zich ook terdege bewust van de lastige periode waarin dit besluit valt. “Door corona staat het dagelijks leven op zijn kop en dat geldt zeker voor de kwetsbare mensen in De Benring. Reden te meer om extra zorgvuldig om te gaan met deze verandering en iedereen goed in te lichten over de gevolgen en de mogelijkheden die er zijn. De komende weken vinden er individuele gesprekken plaats, om de specifieke situatie en zorgvraag van iedere bewoner nader te bespreken.”