Stedendriehoek

Samenwerking en subsidie geven Apeldoorns kanaal een boost

APELDOORN – Bestuurders van Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Rheden, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland tekenden vorige week de samenwerkingsovereenkomst ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’. De overeenkomst draait om het stimuleren van allerlei initiatieven langs het kanaal. Het doel van de overeenkomst is het verbeteren van de recreatiemogelijkheden op en langs het kanaal, zodat iedereen deze mooie omgeving beter kan beleven.

De overeenkomst die de zes kanaalgemeenten, het waterschap en de provincie sluiten onderschrijft de gezamenlijke ambitie om projecten te realiseren gericht op beleving, bewegen, genieten en waterpret.
Ook is er een subsidieregeling van de provincie waar de initiatiefnemers een beroep op kunnen doen om de  projecten te helpen financieren. De provincie heeft 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende jaren. Het geld is beschikbaar voor cofinanciering tot maximaal 50% van de kosten van een project. Gemeenten en andere initiatiefnemers betalen de andere helft zelf.

Brede ambitie
De ambitie is breed geformuleerd en draait in algemene zin om projecten die mensen uitnodigen om van,
op en langs het water te genieten. Dat kan op vele manieren. In de agenda staan projecten zoals: het creëren van een toeristisch overstappunt naast het Apeldoorns Kanaal op de Bleek in Hattem, het ophogen van lage bruggen in Heerde, het omvormen van een voormalige busbaan langs het kanaal in Apeldoorn tot recreatief park, aanleg van een fietsverbinding van de Veluwe naar het Kanaal en de IJssel in Epe, de aanleg van een waterspeelplaats in Brummen en het creëren van meer mogelijkheden voor sport, spel en recreatie rondom het kanaal bij Dieren/Spankeren.

Kansen voor recreatie en toerisme
“Het Apeldoorns kanaal biedt ontzettend veel kansen en mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, voor zowel onze eigen inwoners als bezoekers van onze mooie regio. Dat we met elkaar meer ‘reuring’ langs het kanaal gaan stimuleren past dan ook goed bij onze ambities op dit vlak. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar projecten gaan realiseren waar onze inwoners en bezoekers heel blij mee zullen zijn”, aldus Wim Willems, wethouder en voorzitter van de stuurgroep ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’.