Stedendriehoek

SAM en Stadsherstel gaan samen

APELDOORN – De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) werd in 1987 opgericht om de toen heersende, ongebreidelde sloopmanie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in Apeldoorn tegen te gaan en om de Apeldoornse samenleving te doordringen van het belang van die gebouwen en andere monumenten.

Nog altijd brengt de SAM die doelstelling ten uitvoer, onder andere middels constructief periodiek overleg met de Gemeente en door samenwerking met andere cultuurhistorische organisaties, verenigd in het Erfgoedplatform Apeldoorn, waarmee de SAM ook jaarlijks in Apeldoorn de Open Monumentendagen organiseert.

Behoud van monumentale gebouwen vergt eveneens het vinden van nieuwe bestemmingen voor genoemde gebouwen. De statuten van de SAM vermelden ook verwerven, restaureren en herbestemmen van historische gebouwen. Deze doelstelling was nog niet eerder door de SAM in praktijk gebracht. Dit is evenwel exact wat de in 2016 opgerichte BV Stadsherstel Apeldoorn nastreeft.

Dus, omdat de doelstellingen van zowel SAM als Stadsherstel Apeldoorn naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om Stadsherstel per 1 januari 2018 onder te brengen in de SAM, om zodoende beider missies te versterken en een nog breder draagvlak in de Apeldoornse samenleving te genereren.

Als SAM Erfgoed & SAM Stadsherstel gaan beide organisaties hun eigen specifieke doelstellingen uitvoeren, met inzet van op de takenpakketten afgestemde capabele vrijwilligers. De SAM komt onder voorzitterschap van de bekende Apeldoornse notaris Leo Kok. Als logo kiest de Stichting Apeldoornse Monumenten voor het beeldmerk van Stadsherstel Apeldoorn. De stichting blijft de domeinnaam www.apeldoornsemonumenten.nl  gebruiken en deze site zal zo snel mogelijk worden aangepast.