Stedendriehoek

Rondkomen niet vanzelfsprekend

APELDOORN – Mensen met een minimuminkomen hebben het niet gemakkelijk. En hoge kosten voor de zorg maken het nog lastiger om rond te komen. De laatste tijd verandert er bovendien veel in de zorg. Reden voor de gemeenteraad van Apeldoorn om te onderzoeken hoe de positie van lage inkomens nu is en of het gemeentelijke minimabeleid echt helpt om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het NIBUD heeft dit onderzocht aan de hand van een aantal voorbeeldhuishoudens. Er is onderscheid gemaakt tussen wat mensen uitgeven voor een basispakket (vaste lasten als huisvesting en persoonlijke en huishoudelijke uitgaven als eten en kleding) en aan een restpakket (zoals vervoer, contributies, uitgaan en vakantie). Het NIBUD concludeert dat de voorbeeldhuishoudens zonder zorgkosten voldoende inkomen hebben om noodzakelijke basisuitgaven te doen. Als de uitgaven van het restpakket worden meegerekend, komt een aantal voorbeeldhuishoudens in de knel. Dat speelt vooral bij paren met kinderen, en in mindere mate ook bij paren zonder kinderen, bij eenoudergezinnen met oudere kinderen en bij alleenstaanden. Die hebben het financieel zwaar.
Voor huishoudens met zorgkosten ziet de wereld er nog zorgelijker uit. De noodzakelijke basisuitgaven kunnen de meeste voorbeeldhuishoudens nog doen, maar met hoge zorgkosten blijft er vooral bij alleenstaanden en paren met kinderen geen geld over voor iets extra’s. Gezinnen met kinderen zijn financieel gezien het meest kwetsbaar. Om hier nog beter op in te spelen, adviseert het NIBUD om de kidskaart te verhogen. Ook zou de gemeente de individuele inkomenstoeslag (voor mensen langdurig in de bijstand) specifiek voor gezinnen met kinderen kunnen verhogen.
De berekeningen van het NIBUD laten zien dat minima gebaat zijn bij lage vaste lasten. Soms kan tijdelijke huurverlaging helpen. De gemeente zou dat met woningbouwcorporaties kunnen afspreken. Ook het stimuleren van energiebesparing bij minima, bijvoorbeeld door energieadviseurs, kan de vaste lasten van minima omlaag brengen. De gemeente doet al veel om ondersteunende maatregelen als bijvoorbeeld RegelRecht onder de aandacht te brengen. NIBUD ziet kansen om het gebruik van verschillende steunmaatregelen te vergroten, bijvoorbeeld door kennisverspreiding vanuit de Apeldoornse sociale wijkteams.
Gemeenteraad in gesprek
De raad gaat in februari in gesprek met mensen die de wereld van minima en de zorgkosten in de praktijk kennen: vertegenwoordigers van de Voedselbank, Stichting Leergeld, woningbouwverenigingen, Leger des Heils, met ambtenaren in de uitvoering (wijkteams, schuldhulpverlening etc.), met zorgaanbieders als RIWIS en met vertegenwoordigers van de adviesraden. De Minima-effectrapportage 2016 Apeldoorn is vorige week aan de gemeenteraad aangeboden en via de gemeentelijke website www.apeldoorn.nl/gemeenteraad gepubliceerd.