Stedendriehoek

Noodzakelijke renovatie stadhuis haalbaar

APELDOORN – Het programma van eisen voor de renovatie van het Apeldoornse stadhuis is klaar. Nu het gebouw bijna een kwart eeuw oud is, moet veel apparatuur worden vervangen. De gemeente wil het gebouw duurzamer maken en efficiënter met de ruimte omgaan. Hierdoor is het kantoor van het Activerium niet meer nodig. De kosten voor huisvesting gaan hierdoor omlaag.

 

Programmawethouder Johan Kruithof is blij met de grootschalige renovatie van het stadhuis en het voor Apeldoorn op termijn gunstige kosten/batenplaatje: “Het gaat om een grote investering die ons besparingen en winst oplevert. Winst doordat we na de renovatie een modern gebouw hebben dat weer voldoet aan de eisen van de tijd en open en uitnodigend is. Winst ook doordat het makkelijker samenwerken is als de medewerkers van het Activerium ook hier in het stadhuis zitten. Al met al geven we straks per jaar minder geld uit dan nu. Deze investering is sober en doelmatig.”

Duurzame investering
De renovatie en herinrichting vragen een investering van € 27,5 miljoen. Omgerekend naar jaarlijkse kosten, gaan de huisvestingskosten van de gemeente als gevolg van de vernieuwing per jaar omlaag met ongeveer 3 ton. Wethouder Mark Sandmann van Vastgoed en Duurzaamheid: “Het is natuurlijk prettig dat we kunnen vernieuwen, verduurzamen èn de kosten naar beneden kunnen krijgen. Dit gebouw dateert uit een tijd dat energieverbruik nog geen issue was. Daardoor kunnen we bij nieuwe apparatuur en door eenvoudige ingrepen het gebouw veel energiezuiniger maken. Daarnaast levert het opzeggen van de huur van het Activerium een grote besparing op.”

Modern en toegankelijk
Een greep uit de prioriteiten die de Gemeente Apeldoorn aan de renovatie heeft verbonden: hedendaagse dienstverlening, flexibele werkplekken, automatisering die hierop aansluit. Het gebouw moet, kortom, gaan voldoen aan de eisen van deze tijd. Een gemoderniseerd gebouw met plek voor de medewerkers van het Activerium levert ook winst op doordat medewerkers dichter bij elkaar komen te werken. Ook kan het gebouw uitnodigender worden gemaakt door de hoofdentree aan te passen, zo is in het renovatieprogramma opgenomen.

Planning
De gemeenteraad zal naar verwachting op donderdag 16 juni het voorstel voor de renovatie van het stadhuis bespreken in de politieke markt. Als de gemeenteraad akkoord is, start de ontwerpfase die ongeveer een jaar in beslag zal nemen. De uitvoering zal ongeveer twee jaar duren. Daarbij is vooral de planning en organisatie een flinke puzzel. Dit vooral omdat het stadhuis open blijft gedurende de periode van renovatie en herinrichting.

De bedoeling is dat begin 2020 het stadhuis volledig vernieuwd is.