Stedendriehoek

Nieuws uit gemeente Apeldoorn

15 maart verkiezingen, uw stem telt

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Om uw stem uit te brengen is het belangrijk dat u uw stempas en een geldig legitimatiebewijs meeneemt naar het stembureau. Uw stempas heeft u ontvangen op het adres waar u op ingeschreven staat.

Stemwijzer
Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Maak dan gebruik van de stemwijzer. Deze stemwijzer is er voor zowel de Provinciale Staten als het waterschap. Kijk voor de stemwijzer op de websites www.mijnstem.nl of www.kieskompas.nl.

Stembureaus
De reguliere stemlocaties zijn van 07.30 uur tot en met 21.00 uur geopend. Voor de mobiele stembureaus gelden aangepaste openingstijden. Kijk voor een stembureau bij u in de buurt op de website www.apeldoorn.nl/waar-kan-ik-stemmen. Hier vindt u ook op de dag van de verkiezingen bij welk stembureau het op dat moment druk is en waar niet.

Stemmen tellen
Op 15 maart om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. Na het tellen van de stemmen, draagt de voorzitter het proces-verbaal en alle stembescheiden over aan de burgemeester. Op 16 en 17 maart stelt het gemeentelijk stembureau de uitslag vast op gemeenteniveau. De openbare zitting start op donderdag 16 maart om 08.30 uur in het souterrain van het stadhuis en gaat indien nodig verder op vrijdag 17 maart om 08.30 uur. Ook dan mag u komen kijken. Meer informatie hierover leest u op de website www.apeldoorn.nl/elke-stem-telt.


Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

Kunt u op woensdag 15 maar niet zelf stemmen, omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat kan via een volmacht.

Deze persoon moet in de gemeente Apeldoorn wonen en ook een stempas hebben ontvangen. Belangrijk is dat deze persoon voor maximaal twee andere personen mag stemmen, gelijktijdig met de eigen stem. U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen.

Via uw stempas
U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.

Via een machtigingsformulier
U kunt ook iemand machtigen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Dit formulier kunt u op verschillende manieren aanvragen. Kijk op de website www.apeldoorn.nl/volmacht hoe u dit kunt doen. Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.


Stempas kwijt

Als u geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas verloren, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan uiterlijk tot dinsdag 14 maart tot 12.00 uur.

U kunt een aanvraag doen via www.apeldoorn.nl/vervangende-stempas. Lukt het niet online, dan kunt u ook naar het stadhuis komen om een vervangende stempas aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak via 14 055. Vindt u na de aanvraag alsnog uw ‘oude’ stempas terug, dan kunt u daar niet mee stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.


Bodemverbeteraar Bokashi terug in Apeldoorn

De gemeente werkt hard aan een gezonde bodem voor plant en dier. Sinds enkele jaren experimenteert de gemeente met bokashi. Dit is een bodemverbeteraar van eigen bodem. Sinds 6 maart verspreidt de gemeente bokashi rondom bomen, struiken en plantsoenen. Dat duurt vier tot zes weken. Dit zal u waarschijnlijk niet onopgemerkt blijven vanwege de sterke boslucht die bokashi met zich mee kan brengen.

Elk najaar haalt de gemeente bladeren weg bij u in de wijk, bijvoorbeeld van straten en stoepen. Dat doen ze om te voorkomen dat er bij regen of gladheid onveilige situaties ontstaan. Deze bladeren worden verzameld en omgezet tot bodemverbeteraar: bokashi. Door blad uit de eigen wijken te gebruiken, houdt de gemeente de kringloop zo klein mogelijk.


Themabijeenkomst toeslagenaffaire

Op woensdag 29 maart van 19.30 tot 21.30 uur is in Buurthuis Maasstraat een themabijeenkomst voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders kunnen op deze avond gewoon binnenlopen.

In totaal zijn er vier bijeenkomsten in 2023. De bijeenkomsten zijn georganiseerd op initiatief van een aantal gedupeerde ouders. Zij hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer informatie over verschillende thema’s. Op 29 maart komt een persoonlijk zaakbehandelaar langs om te vertellen over wat er gebeurt als een ouder zich meldt bij de Belastingdienst. Ook wordt verteld wat de gemeente voor gedupeerde ouders kan betekenen. Natuurlijk is er ook ruimte om met gelijkgestemden te praten. Het delen van verhalen zorgt voor steun en herkenning. En voor het gevoel dat ouders er niet alleen voor staan.

De sfeer is ongedwongen. Praten mag, alleen luisteren mag ook. Gedupeerden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook kennis maken met de medewerkers van het gemeentelijke Meldpunt Toeslagenaffaire die hen kunnen ondersteunen bij vragen die mogelijk (nog) spelen. Wees welkom, u hoeft zich niet aan te melden. Kijk voor meer informatie op de website www.samen055.nl/kinderopvangtoeslagaffaire.


Junior Cyber Agents gezocht

Is uw kind ook steeds vaker online? Kinderen spelen games, appen en brengen veel tijd op social media door. Een mooi tijdverdrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde. Kinderen zijn zich nauwelijks bewust van de gevaren die ze online lopen en vormen voor hackers en andere online criminelen daarmee een makkelijke prooi.

De gemeente hecht veel waarde aan de online veiligheid van kinderen. Daarom roept ze kinderen tussen 8 en 12 jaar oud op om de online game HackShield te spelen. Deze game maakt kinderen niet alleen online weerbaarder, het zorgt er ook voor dat ze, als zogenaamde Cyber Agents, met (groot)ouders het gesprek hierover kunnen voeren. Samen leren wij meer dan alleen.

Het spel is gratis te spelen op www.joinhackshield.nl. Uw kind kan meespelen tot en met eind mei. De beste speler maakt kans op een gratis dagje-uit naar de Apenheul!


10 en 11 maart NLdoet

Elk jaar organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie, NLdoet. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart kunt u meedoen aan een leuke vrijwilligersactie bij u in de buurt.

Ook in Apeldoorn zijn er verschillende acties. Het zijn meestal kleine klussen, zoals het opknappen van een tuintje of het schilderen van een muur.  Wilt u voor een dag(deel) als vrijwilliger meedoen? Kijk op de website www.nldoet.nl en meld u aan voor een activiteit bij u in de buurt.


Armoede aanpakken in Apeldoorn

Hoe pakken we armoede in de gemeente Apeldoorn aan? Iedereen kent wel iemand die moeilijk rond kan komen. Misschien heeft u zelf ook wel geldzorgen. Omdat de gemeente wil dat álle Apeldoorners een normaal leven kunnen leiden, willen we de strijd aangaan met armoede. De gemeente heeft hier plannen voor en hoort graag van u of we op de goede weg zijn.

Helpt u mee? Kom dan dinsdagavond 14 maart om 19.00 uur naar het ACEC-gebouw. Kijk voor meer informatie op de website www.apeldoorn.nl/armoede-aanpakken.


Heel Apeldoorn Schoon

Van 13 tot en met 17 maart is de Week van Apeldoorn Schoon. Dit initiatief van stichting Zero Waste Apeldoorn heeft dit jaar als thema afvalpreventie en -vermindering. Daarom gaan 500 kinderen van twaalf basisscholen uit Apeldoorn en omliggende dorpen meedoen aan een opruimactie van zwerfafval.

Aansluitend is op zaterdag 18 maart de Landelijke Opschoondag. Inwoners van heel Nederland kunnen aan de grote opruimactie meedoen. Ook in Apeldoorn steken mensen de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Wilt u een handje meehelpen? Aanmelden en meer informatie vindt u op de website www.zerowasteapeldoorn.com.