Stedendriehoek

Laptops voor brugklassers

APELDOORN/VOORST – In het moderne onderwijs is een tablet of laptop vaak onmisbaar. Kinderen die thuis geen computer of laptop hebben, kunnen hierdoor achterstand oplopen in het voortgezet onderwijs.

Ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen moeten een goede opleiding kunnen volgen, zodat zij in de toekomst een goede kans hebben op het vinden van werk. De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zorgt al voor veel kosten. Het aanschaffen van een laptop voor het kind dat deze overstap maakt, is extra moeilijk voor gezinnen met een minimuminkomen. Het ontbreken van een laptop kan de schoolkeuze beïnvloeden en daarnaast kan het ertoe leiden dat kinderen minder computervaardig worden.

Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, die recht hebben op Regelrecht en die in het schooljaar 2018-2019 de overstap gaan maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Op basis van CBS-gegevens verwacht Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst circa 250 laptops te verstrekken aan de eerder omschreven doelgroep.

Via de website van Stichting Leergeld kunnen kinderen worden aangemeld:  www.leergeldapeldoornvoorst@msn.com