Stedendriehoek

Inclusive Wave organiseert online meeting op 3 mei Wereld Empathiedag

Foto: Inclusive Wave

Inclusive Wave organiseert op maandag 3 mei om 19:30 uur een online event waar je van harte welkom bent. Tijdens het event worden inleidingen gehouden over empathie, afgewisseld met gitaarmuziek. In breakout rooms kunnen deelnemers onderling met elkaar praten hoe we met meer empathie een betere wereld kunnen maken.

Empathie is een woord dat plotseling indruk heeft gemaakt in ons leven. Het verschijnt veel meer in de media, literatuur en gewone gesprekken, maar veel mensen van alle leeftijden, kinderen, jongeren en volwassenen hebben moeite om de betekenis ervan te begrijpen: “Empathie is het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen.” Dus in een tijd van grote uitdagingen voor de wereld en we worstelen met een wereldwijde gezondheidsepidemie, hebben velen van ons te maken gehad met angst, eenzaamheid, angst, verdriet, verlies en vele andere emoties.

Empathie heeft ons geholpen te erkennen dat deze emoties door veel andere mensen worden ervaren, net als wij.  Het heeft het bewustzijn vergroot. Er is meer begrip en sympathie, en het streven om ervoor te zorgen dat niemand een eiland is.

Aanmelden voor deelname is  mogelijk via het deelnameformulier op de website: www.inclusivewave.com