Stedendriehoek

‘Iemand met schulden is niet per se ook schuldig!’

“Blijf niet thuis zitten met uw schulden. Neemt u contact op met het gemeentehuis of wandelt u eens binnen bij het inloopspreekuur Centenkwesties. We zijn er met onze schuldhulpverlening voor alle Apeldoorners, vooral ook nu er zoveel mensen direct zijn getroffen door de coronacrisis.” Deze uitgestoken hand richting de inwoners met schuldproblematiek, groot of klein, zit vast aan wethouder Maarten van Vierssen.

In ons land kampt één op de vijf huishoudens met zogenoemde risicovolle schulden. Een eenvoudige rekensom is ook door Van Vierssen snel gemaakt: “Dat is 20 procent van de bevolking. Iedereen heeft er dus of zelf mee te maken of kent wel iemand met financiële problemen.” De 41-jarige D66’er begrijpt niettemin heel goed waarom de mensen met deze problematiek zich zo weinig laten zien op de plaatsen waar ze hulp kunnen verwachten. “Uit schaamte, hè. Je loopt nu eenmaal niet graag met je problemen te koop. Daarom spreek ik hierbij de hoop en ambitie uit dat de Apeldoorners zich over dit schaamtegevoel heen zetten en zich melden op het gemeentehuis of bijvoorbeeld bij Centenkwesties.” Bij dit inloopspreekuur van de gemeente Apeldoorn kan men terecht met alle vragen over geld. Hier krijgt men advies en ondersteuning, passend bij de vraag. Centenkwesties is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, Stimenz en MEE Veluwe, in samenwerking met Schuldhulpmaatje, de Kap en Humanitas.

Centenkwesties helpt om (weer) grip te krijgen op persoonlijke financiën. Dat kan op verschillende manieren; tijdens het spreekuur wordt besproken waar behoefte aan is. Denk aan het ordenen van de financiële administratie, een inkomenscheck of hulp bij het aflossen van schulden. Eventuele vervolgafspraken worden in overleg op een geschikte locatie ingepland. De thema’s en vragen die tijdens het Centenkwestie-spreekuur aan bod kunnen komen, zijn: levensgebeurtenissen (scheiden, verhuizen, samenwonen); inkomen (toeslagen, voorzieningen, uitkeringen); schulden (schulden voorkomen, zelf aanpakken en hulp bij schulden); financieel gedrag (weerbaarheid voor verleidingen en gedrag); financieel systeem (administratie ordenen en bijhouden, betalingen doen, begroten en (digitale)potjes maken). Dit spreekuur is op verschillende momenten en op verschillende locaties in Apeldoorn toegankelijk; men hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

‘Kom op tijd!’

“Schuldproblematiek komt in alle lagen van de bevolking voor. Goed omgaan met geld blijft een uitdaging en soms heb je gewoon dikke pech dat het uit de hand loopt”, zegt Van Vierssen. “Maar als je schulden hébt, wil dat nog niet zeggen dat je ook schuldig bént! Ik kan alleen maar zeggen: Kom op tijd als je in de schulden zit! We hebben een heel arsenaal aan hulpverleners voor je klaar staan.” De wethouder ziet de noodzaak van zijn oproep ook helder, nu veel minder mensen dan verwacht in deze coronatijd zich met schuldproblematiek hebben gemeld. Terwijl de nood in dit kader toch hoog moet zijn. “Wat de mensen vaak niet beseffen, is dat er een hele brij aan toeslagen is waarvoor ze – mogelijk – in aanmerking komen. Die angst voor een verandering, maar misschien wel verbetering, houdt hen dan toch tegen.”

Want in deze crisis speelt er natuurlijk meer dan puur het wegwerken van het huidige negatieve saldo. “Er vallen ontslagen in deze economisch zware tijden, dus ook het vaste inkomen verdwijnt. Dan moeten de getroffenen toch proactief aan de slag met het vinden van een andere baan. Wij kunnen hen met diverse instanties helpen in het traject ‘van werk naar werk’. Die samenwerking is er met het UWV, met onderwijsinstellingen en met veel naburige gemeenten.” De belangrijkste zorg voor Van Vierssen is dat de schuldproblematiek ‘vandaag nog’ uit de taboesfeer verdwijnt. “Dat mensen zo snel mogelijk over die drempel stappen en aangeven dat ze geholpen willen worden!”

‘Kom naar de Veluwe!’

Maarten van Vierssen had zich overigens een plezieriger start van zijn wethouderschap kunnen wensen. Een week voor kerst vorig jaar trad hij aan als opvolger van zijn partijgenoot Mark Sandmann, met onder meer ook duurzaamheid en het toeristisch toplandschap in zijn omvangrijke portefeuille. Nog geen drie maanden later brak de coronacrisis in alle hevigheid uit en zat hij meer op zolder achter zijn computerscherm te beeldbellen dan dat hij fysiek zijn snufferd aan het raam kon tonen. Maar inmiddels heeft hij zich alweer bij belangrijke gebeurtenissen laten zien, zoals onlangs nog bij het zonnepanelenproject voor Apeldoornse scholen. “Duurzaamheid is een grote opgave, maar het wordt in onze gemeente gelukkig uitstekend opgepakt en breed gedragen.” Het aloude adagium luidt in dezen: Verbeter de wereld, begin bij jezelf. De wethouder knikt: “Besparen moet ook tussen je oren zitten. Ik heb zelf thuis een douchewekker, keurig ingesteld op drie minuten, haha.”

En ja, de zomer komt eraan. Door de onzekerheden momenteel rond vakanties in het buitenland, is ons eigen landje nu populairder dan ooit als vakantiebestemming. En de Veluwe spreekt bij velen flink tot de verbeelding. Maar Van Vierssen is niet bang voor een tijdelijke overbevolking van dit prachtige natuurgebied: “Ik zeg: Kom naar de Veluwe! We hebben hier zeeën van ruimte. Met de speciale tool Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen doen we ook aan crowdmanagement, kunnen we sturen op het aantal bezoekers en – indien nodig – rustiger streken aanbevelen. Laat de toeristen hier maar genieten en – hopelijk – in volgende jaren hier ook weer terugkeren…”

Voor hulp bij schulden kunt u een afspraak bij de gemeente maken door te bellen met 14055 of online op www.apeldoorn.nl/schuldhulpverlening. De spreekuren van Centenkwesties zijn in stadsdeel Noordoost bij Don Bosco, op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en bij Het Bolwerk, op donderdag van 12.30 tot 14.30 uur. Binnenkort starten meer spreekuren. Zie hiervoor de website centenkwesties.nl