Stedendriehoek

‘Hulp aan alle lagen uit de samenleving’

APELDOORN – Het hoofdkantoor van het Leger des Heils Apeldoorn is gevestigd aan de Hoenderloseweg 108 te Ugchelen. Als je erlangs rijdt valt de grote kapel, die dateert uit 1880, gelijk op. Je zou alleen niet verwachten dat dit oude gebouw vanbinnen gemoderniseerd is met kantoren en zorgafdelingen. Naast de kapel staat een serie moderne laagbouwhuizen, die dienen als behandelafdelingen van het Leger des Heils.

In 1865 richtte predikant William Booth The Salvation Army (het Leger des Heils) op. In zijn tienerjaren besteedde deze christen veel tijd aan het doorvertellen van het Evangelie. Hierdoor kwam hij in aanraking met de arme bevolking van Oost-Londen. Al snel merkte hij dat zijn boodschap niet over kwam, omdat ‘hongerige magen geen oor hebben voor het Evangelie’. Daarom begon hij samen met anderen de boodschap én brood bij de armen te brengen. Het Leger des Heils groeide in het begin van de twintigste eeuw uit tot een wereldwijde organisatie, die in anno 2018 in 126 landen actief is.

Het Leger des Heils is dus begonnen vanuit het kerkgenootschap, maar heeft daarnaast ook een Welzijn & Gezondheidszorgtak. De medewerkers en heilsoldaten bieden hulp aan mensen vanuit alle lagen uit de samenleving. Dus niet aan alleen dak- en thuislozen, zoals veel mensen denken. Zij werken vanuit het christelijke idee dat je moet zorgen voor mensen die het minder goed hebben en met het doel ‘het herstel van het gewone leven’.

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar

Het Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg biedt diverse zorgproducten. Alle zorgproducten zijn in een soort stappenplan opgedeeld, maar je kan ook stappen overslaan of midden in terecht komen. Voor de jeugd heeft het Leger des Heils een breed zorgaanbod. Voor jeugdigen (tot en met 16 jaar) is er een leefgroep, waar jongeren leven die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Deze jongeren worden begeleid naar een stabiele situatie. “Het liefst hebben we dat deze jongeren hierna weer naar huis gaan, maar dat is niet altijd mogelijk,” vertelt regiodirecteur Harrie de Heer. De volgende stap naar zelfstandigheid kan een mentorhuis zijn. Dit zijn geschakelde woningen, waarbij er in een woning zes jongeren wonen en daarnaast een gezin met mentorouders. Zij houden toezicht op de jongeren. Daarnaast krijgen zij een paar uur per week ambulante begeleiding vanuit het Leger des Heils. Een andere woonsoort is voor vier tot zes jongeren, die redelijk zelfstandig kunnen wonen. Er is geen oudergezin aanwezig, maar wel ambulante begeleiding.

Totaal biedt het Leger des Heils Apeldoorn plek aan zo’n dertig jongeren. Sinds dit jaar is er ook een maatschappelijke opvang open. “We proberen vier tot zes jongeren tussen de 16 en 23 jaar binnen maximaal 10 weken weer in een ritme te krijgen. Hierna kunnen ze doorstromen naar een vervolgplek. Dit kan ook bij een andere instelling zijn.” Het Leger des Heils biedt tevens verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 18 jaar.

Volwassenenzorg

Op het natuurrijke terrein van het Leger des Heils Apeldoorn zit een locatie van verslavingskliniek de Wending. Mensen met een langdurige alcohol- en/of drugsverslaving krijgen hier een intensief traject met als doel: abstinent worden (dus vrijwillig onthoudend van verslavende middelen). “We proberen de deelnemers weerbaar en bestand te maken tegen de verleiding”, licht De Heer toe. “We leren ze ‘nee’ zeggen en voorbereiden op een leven na De Wending. In 2016 zijn we een nieuw programma gestart. Dit is uniek in Nederland. Het gaat hierbij om ernstig verslaafden, met een laag IQ, die meerdere pogingen hebben gedaan om af te kicken. In januari start een 3-jarig onderzoek naar het blijvende effect van dit programma in samenwerking met de universiteit van Nijmegen. Wij geloven dat dit programma niet alleen maatschappelijke kosten bespaard, maar ook maatschappelijk overlast tegengaat.”

Ondanks dat het gebouw oud is, hoor je niet dat er boven de kantoren een beschermd woonlocatie is gehuisvest. Huis en Haard is uniek in Apeldoorn, omdat men hier geen verslavende middelen mag gebruiken. Het is 24-uurs begeleiding voor zo’n 30 mensen. Naast deze vorm is er op een andere locatie ook kleinschalig groepswonen voor volwassenen. Dit is een tussenvorm tussen compleet beschermd wonen bij Huis en Haard en zelfstandig wonen met eventuele ambulante begeleiding. Bij dit groepswonen heeft men wel een eigen kamer, maar deelt een huiskamer en keuken. De deelnemers worden individueel en in groepsverband begeleidt.

Dagbesteding

Alles binnen de zorg en begeleiding van het Leger des Heils gaat vanuit de gedachte ‘herstel van het gewone leven’. Naast wonen en werken zijn ook hobby’s en een positief netwerk belangrijk. “We leggen veel nadruk op dagbesteding en vrije tijd”, legt De Heer uit. “Dit doen wij onder het 50-50 label.” In de verschillende 50-50 Workcentra houden de deelnemers zich bezig met activiteiten die ze leuk vinden, waaronder meubels maken en tuinonderhoud. Ook de Leger des Heils kledingwinkels zijn een plek voor zinvolle dagbesteding. “Het Leger des Heils is de grootste textielinzamelaar in Nederland. Jaarlijks verzamelen wij zo’n 26 miljoen kilo aan kleding in. Bruikbare kleding wordt verkocht in de kledingwinkels en niet-bruikbare kleding gerecycled.” Apeldoorn kent twee van dit soort winkels. De ReshareStore, aan de Brinklaan, werd dit jaar geopend. Dit is een ander soort winkel dan de kledingwinkel aan het Hofveld. Die wordt namelijk gerund door vrijwilligers en de ReshareStore kent een goed georganiseerd retailconcept en wordt gerund door een professionele manager. “Het is een hele hippe winkel met tweedehands kleding voor iedereen. Als je er nog nooit bent geweest, raad ik je zeker aan om een keer binnen te lopen.”

Ontmoetingsplekken

De organisatie probeert bruggen te slaan tussen kwetsbare en niet-kwetsbare mensen. Zo is er bij het kerkgenootschap Leger des Heils korps Apeldoorn aan het Hofveld iedere zondag een kerkdienst, die voor iedereen toegankelijk is. In hetzelfde gebouw is ontmoetingscentrum De Verbinding. Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd voor buurtbewoners en belangstelleden kan men voor een klein prijsje meerdere malen per week een lunch of warme maaltijd komen eten. Deze ‘huiskamer van de buurt’ is een plek van ontmoeten en elkaar wederzijds helpen. De Heer glimlacht: “Mensen bij het Leger des Heils zijn hele gewone mensen, net als jij en ik.” Kijk voor meer informatie over het Leger des Heils op www.legerdesheils.nl/.