Stedendriehoek

‘Heldin in jezelf ontdekken en omarmen’

APELDOORN – Op vrijdag 8 maart zijn er veel activiteiten voor en door vrouwen in Apeldoorn, in het kader van Internationale Vrouwendag, met als thema: Heldinnen. Johannette Voorn, Stéphanie Barten, Suzanne Reep en Gönül Hettema-Fidan verzorgen de slotavond van 19.00 tot 21.30 uur in Foenix, Kringloop en Re-integratie, Vlijtseweg 136.

Yasemin Çegerek, wethouder in Heerde en wonend in Apeldoorn, opent de avond. Diverse vrouwelijke sprekers vertellen hun levensverhaal. Tenslotte gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek, waarin het thema meer vorm krijgt door de vraag: ‘Wie is een heldin?’ Boekhandel Nawijn & Polak is aanwezig met een tafel vol diverse relevante boektitels.

Johannette: “Iedere vrouw, jong, oud, (niet)werkend en met welke achtergrond dan ook, is welkom. Onze drive is dat wij met elkaar onderzoeken wat iemand tot een heldin maakt.” Stéphanie: “Het is goed om, juist op deze dag, met aandacht eens stil te staan bij de inbreng, kennis en kunde van vrouwen.” Suzanne: “Vrouwen zijn nog vaak veel te bescheiden. En deze dag is er juist op gericht om de heldin in jezelf te ontdekken en te omarmen.” Gönül, adjunct-directeur bij Foenix: “Wij zijn verheugd om Internationale Vrouwendag een platform te bieden, omdat wij staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen verdient.”

Internationale Vrouwendag is in veel landen een officiële feestdag. Vrouwenthema’s op het gebied van emancipatie en participatie krijgen de aandacht. De Gemeente Apeldoorn noemt het initiatief van de vier vrouwen sympathiek en relevant en heeft hiervoor een kleine bijdrage beschikbaar gesteld. Meer informatie over deze dag en aanmelding: www.vrouwendagapeldoorn.nl. De toegang is gratis.