Stedendriehoek

Grote vraag naar automonteurs in Overijssel en Gelderland Noord

De WW-uitkeringen stegen in maart opnieuw in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. In de mobiliteitsbranche is deze omslag op de arbeidsmarkt niet te zien. Terwijl het totaal aantal vacatures in 2023 daalde, was er in de mobiliteitsbranche juist sprake van een stijging. Dat geldt met name voor technisch personeel. Beroepen in de sector veranderen en worden ingewikkelder. Dat heeft onder meer te maken met de verduurzamingsopgave. Zo is er meer kennis nodig van elektronica, sensoren en ICT. UWV trekt samen met partners op om mensen te interesseren voor de (auto)techniek.

Vraag naar technische functies groter dan verkoopfuncties

De mobiliteitsbranche gaat over handel in en reparatie van auto’s en voertuigen. Veel van deze bedrijven hebben al langer te maken met een tekort aan met name technisch personeel, zoals automonteur, autospuiter en autoschadehersteller. In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord stonden eind 2023 bijna 500 vacatures open voor technische beroepen in de mobiliteitsbranche. Dit aantal is met 200 het grootst in Regio Zwolle, in zowel Veluwe Stedendriehoek als Twente gaat het om 150 vacatures. Dat zijn er meer dan eind 2022, terwijl het totaal aantal openstaande vacatures juist daalde in die periode.
Ook voor verkoopfuncties in de mobiliteitsbranche is het lastig om personeel te vinden, maar minder moeilijk dan voor technische functies. In het eerste kwartaal van 2024 ervoer ruim de helft van de werkgevers in de mobiliteitsbranche een tekort aan personeel als belemmering voor het bedrijf. Dat is meer dan andere sectoren in de techniek, zoals de industrie (27%), de bouw (24%) en zelfs de ICT (41%).

Beroep van automonteur wordt ingewikkelder

Door trends als verduurzaming en nieuwe technologie veranderen de beroepen in de mobiliteitsbranche. Zo stijgt het aantal elektrische auto’s sterk. Bovendien mogen er vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto’s worden verkocht. In het algemeen vraagt het werk meer kennis van elektronica, sensoren en ICT. Deze ontwikkelingen betekenen dat automonteurs in de toekomst andere kennis nodig hebben, terwijl ze ook nog in staat moeten zijn de reparaties en services die nu worden verleend uit te voeren. Het beroep wordt dus ingewikkelder. Waar een aantal jaar geleden mbo 4 het hoogste niveau was voor een monteur, zijn er tegenwoordig ook opleidingen in associate degree, een niveau dat ligt tussen mbo 4 en hbo.

Kennismaken met techniek in Apeldoorn

Om meer mensen te interesseren voor de techniek organiseren UWV en partners regelmatig een kennismaking met technische beroepen in Apeldoorn. Iedereen die nieuwsgierig is naar een carrièreswitch, bijvoorbeeld richting de autotechniek, kan zich elke laatste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur laten inspireren op het NewTechPark. De eerstvolgende mogelijkheid is op 24 april. Bezoekers krijgen advies over welke techniek het best bij ze past, welke verkorte opleiding daarbij hoort en hoe die gefinancierd kan worden. Daarnaast kunnen ze in contact komen met bedrijven die open staan voor starters en doorstromers.
Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De mobiliteitsbranche heeft relatief jong personeel: maar liefst 23% van de werkenden is jonger dan 25 jaar. Dat is duidelijk hoger dan het gemiddelde van 17% over alle sectoren. Dit kunnen ook bbl-studenten zijn: mbo’ers die werken en leren en zo hun mbo-diploma halen. Voor de branche is het belangrijk om deze studenten en andere medewerkers te behouden.”

Lees meer in de UWV-publicatie Mobiliteitsbranche in Beeld.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

Ontwikkeling WW-uitkeringen maart

Lichte toename WW-uitkeringen in Veluwe Stedendriehoek in maart
Eind maart 2024 verstrekte UWV 4.956 WW-uitkeringen in Veluwe Stedendriehoek. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 0,4% (+19 uitkeringen). Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke toename van 0,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens hoger. De regionale stijging is 320 uitkeringen (+6,9%). Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+10,3%).

WW-uitkeringen in Twente stijgen sterker dan landelijk

Eind maart 2024 verstrekte UWV 6.005 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 1,5% (+89 uitkeringen). Dit is iets meer dan de landelijke toename van 0,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens hoger. De stijging in Twente is 12,8%, oftewel 680 uitkeringen. Deze toename is eveneens groter dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+10,3%).

In maart stijgen WW-uitkeringen in Regio Zwolle verder

Eind maart 2024 verstrekte UWV 4.945 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 0,4% (+18 uitkeringen). Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke toename van 0,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens hoger. De stijging in Regio Zwolle is 9,9% (+447 uitkeringen). Deze toename is net iets kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+10,3%).