Stedendriehoek

‘Goede impuls voor doorstroom op woningmarkt’

Gemeenteraad enthousiast over geplande nieuwbouw op verwaarloosd terrein

Op het zwaar verwaarloosde terrein van de voormalige Karwei-locatie aan de Prinses Beatrixlaan/Hoefweg/Asselsestraat was door het college aanvankelijk de komst van een supermarkt (Lidl) gepland. Vanuit omwonenden en de meerderheid in de gemeenteraad bleek hier niettemin geen draagvlak voor. Uiteindelijk is het bestemmingsplan gewijzigd.

Het huidige plan voorziet in woningbouw en betreft de ontwikkeling van vijftien woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Hoefweg. De Commissie Omgevingskwaliteit heeft positief geadviseerd over het plan, dit tot grote tevredenheid van de lokale fracties.

Henk Veneman, GroenLinks. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

“Waar ooit een bouwmarkt van Karwei stond, was daarna jarenlang leegstand op deze plek aan de Prinses Beatrixlaan. Meer dan een decennium lang is het vervolgens een lelijke plek in Apeldoorn geworden. Het voorstel voor het bouwen van een supermarkt werd niet gesteund door omwonenden, met name vanwege verkeersdrukte en er waren immers al twee supermarkten in de Asselsestraat”, zegt Henk Veneman, fractievertegenwoordiger van GroenLinks.

Zijn fractie is tevreden met het feit dat er eindelijk een invulling komt van het terrein aan de Prinses Beatrixlaan. Veneman: “En ook nog eentje waarbij gehoor is gegeven aan de wens van de omwonenden. Mooi dat men er samen met de projectontwikkelaar uit is gekomen om hier woningbouw plaats te laten vinden. Zeker in deze tijd van krapte op de woningmarkt. Dit project draagt ook weer bij. Door deze nieuwe huizen komt er weer wat meer doorstroming in Apeldoorn en daar is onze fractie erg blij mee.”

Maar er blijft natuurlijk altijd wat te wensen over, gaat Veneman verder. “Zo ziet GroenLinks liever dat er meer betaalbare woningen gerealiseerd worden in de sociale woningbouw. In het verkiezingsprogramma GroenLinks Apeldoorn kan men lezen dat we willen inzetten op betaalbare woningen voor onder andere starters. Moet dat dan inhouden dat we er voor zouden moeten kiezen om deze plannen voor de Prinses Beatrixlaan af te wijzen? Daar hoefden we in onze fractie niet lang over te discussiëren. We zijn ons ervan bewust dat de door ons gewenste woningbouw op deze plek niet te realiseren viel.”

Dan moeten alle argumenten op de weegschaal worden gelegd, zegt de fractievertegenwoordiger. “En dan maakt GroenLinks de balans op en is voorstander van het realiseren van dit woningbouwproject. GroenLinks vraagt nog wel aandacht voor een rijke en avontuurlijke invulling van het groen op deze plaats. Opdat er naast mooie woningen waar mensen zich thuis voelen, ook ruimte is voor een grote variëteit in bomen, struiken, planten en dieren. Dit alles passend bij ons royaal groene Apeldoorn.”

M. Marinkov  Gemeentebelangen. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Namens Lokaal Apeldoorn zegt fractievertegenwoordiger Milica Marinkov erg tevreden te zijn met het voorliggende bestemmingsplan. “We waren vanaf dag één al voorstander van woningbouw op deze locatie, in plaats van de komst van de supermarkt. We kampen in Apeldoorn immers met een grote woningnood, en al lijkt vijftien woningen een ‘druppel op de gloeiende plaat’, het helpt toch weer bij de doorstroom op de woningmarkt. Het betekent dat er toch weer mensen kunnen gaan huren of kopen.”

Voor Marinkov heeft het huidige plan overigens ook een andere meerwaarde. “Dat we in Apeldoorn goed moeten luisteren naar de inwoners. De uiteindelijke wijziging van de bestemming is een mooi voorbeeld van goede interactie tussen inwoners en de gemeenteraad. Omwonenden kwamen destijds meteen in opstand tegen de komst van de Lidl en dat signaal vanuit de samenleving is door de raad goed opgepakt. Dit heeft geleid tot vruchtbare gesprekken en omdat het draagvlak voor de supermarkt ontbrak, had het college uiteindelijk geen keus meer en kreeg de locatie een nieuwe woningbouwbestemming. De woningbouw past ook naadloos in de omgeving en gelukkig heeft de Commissie Omgevingskwaliteit positief geadviseerd.”

Jammer vindt Lokaal Apeldoorn alleen wel dat het geen sociale woningbouw betreft. “Maar dat is een voetnoot, wat onze fractie betreft. Het belangrijkst is voor ons dat de woningen er nu komen, zeker met de wachttijd van tenminste tien jaar hier na inschrijving voor huisvesting en het snel groeiende inwonertal. We hebben woningen nodig in diverse segmenten, want we worden allemaal ouder en tevens moeten we denken aan studentenhuisvesting. Daar is in dit nieuwe plan gelukkig ook rekening mee gehouden. Zo kunnen we iets van de achterstand in de huisvesting inlopen. De twaalf geplande patiowoningen zijn levensloopbestendig, dus geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Dat komt de dynamiek in deze wijk alleen maar ten goede. Er is in het plan daarnaast rekening gehouden met voldoende groenvoorziening, dus ook aan de duurzaamheidsopgave is gedacht. Het plan ziet er naar de mening van Lokaal Apeldoorn, kortom, goed uit.”

Philip de Groot – 50PLUS Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

Philip de Groot, fractievoorzitter van 50PLUS, zegt blij te zijn met de bouw van vijftien woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Hoefweg. “Een uitstekende beslissing, want er zijn in Apeldoorn nog te weinig woningen voor ouderen. Daardoor zijn er onvoldoende doorstroommogelijkheden voor deze leeftijdsgroep, die toch het liefst in de eigen buurt of wijk wil blijven wonen. De patiowoningen die straks worden gebouwd, helpen hen weer een stukje in de goede richting.”

Maar niet alleen de senioren profiteren van de geplande nieuwbouw op het nu zwaar verwaarloosde stuk grond van de voormalige Karwei-locatie, zegt De Groot. “Ook voor starters en gezinnen is dit een positieve ontwikkeling. Naast twaalf patiowoningen komt er een vrijstaande woning en een twee-onder-één-kap. Dit betekent dat er ook een variatie aan leeftijden zich op deze locatie kan vestigen. Helaas betreft het geen sociale woningbouw maar particuliere woningen, waardoor er wel een prijskaartje aan komt te hangen. Gezien de (beperkte) grootte van de patiowoningen verwacht ik echter dat ze in elk geval goed betaalbaar zullen zijn voor doorstromende senioren. Ik heb de wethouder hierover nog specifiek bevraagd, trouwens.”

De fractievoorzitter is verder verheugd met de aanpassingen aan de straat. “De weg wordt versmald en er komen verkeersdrempels. De bushaltes daar verdwijnen. Al deze maatregelen vergroten de veiligheid voor schoolgaande kinderen en de bewoners in het algemeen.” Dat de oorspronkelijk geplande supermarkt van Lidl er niet meer komt, De Groot juicht dit toe. “Omwonenden protesteerden al meteen tegen dat plan. Natuurlijk, iedereen was tevreden dat dit verwaarloosde terrein zou worden aangepakt, maar nog een supermarkt was niet de goede oplossing. Er zijn immers al voldoende voorzieningen op dit vlak, met drie supermarkten in de nabijheid.” Wat de partijleider van 50PLUS betreft, overigens, komen er op termijn meer van dergelijke woonprojecten voor senioren bij. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een zogenoemde Knarrenhof. Maar ook leegstaande schoolgebouwen mogen van ons plaatsmaken voor speciale ouderenwoningen; die staan immers doorgaans centraal in buurten en wijken en zijn daarmee qua locatie ook perfecte doorstroommogelijkheden voor senioren.”