Stedendriehoek

gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart. Op die dag mag stemgerechtigd Apeldoorn – stad en dorpen – weer het hokje in om een keuze te maken uit één van de deelnemende politieke partijen.

Deze week en ook de komende twee weken brengen we in Nieuwsblad Stedendriehoek alle lijsttrekkers voor het voetlicht. Aan de hand van vier vragen vertellen zij wat ze met hun partij de komende vier jaar in Apeldoorn willen bewerkstelligen. De laatste bijdragen staan in de krant van woensdag 2 maart, waarna ook de nog zwevende kiezer wellicht over de streep zal zijn getrokken. Vandaag deel 3 met Sjanie Donker (50Plus), Ben Bloem (ChristenUnie) en Bouwien ten Bokum (D66).


Sjanie Donker is lijsttrekker van 50Plus.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“De kritische vragen over geld, sociale voorzieningen, woningbouw, natuurbeleid en toerisme worden dan niet gesteld. Want willen we woningen bouwen voor mensen uit het westen of voor mensen uit Apeldoorn? En hoe regelen we dat? Wordt geld voor het sociale domein daar ook voor gebruikt? Zijn zonneparken en windmolens goed voor het toerisme in Apeldoorn, nu wandelen en fietsen steeds populairder worden? Ik, Sjanie Donker, ben bekend om mijn duidelijke taal en kritische vragen.”

“Ik merk tijdens het sociaal spreekuur bij Philadwars dat de ambtelijke taal met zijn omhaal van woorden, verwarrend is. Menig hoogopgeleide geeft toe zelf ook moeite te hebben met dit soort brieven. Recent bleek dat de afspraken die gemaakt waren over het parkeren op de voetbalvelden van AGOVV, door betrokken partijen dusdanig verkeerd zijn begrepen dat partijen nu diametraal tegenover elkaar staan en onteigening van die velden dreigt. Daarnaast kan de informatie over inkomensondersteunende voorzieningen beter. Het is toch bizar dat de tekorten in het sociale domein opgelost moeten worden in dat sociale domein, terwijl niet gebruikt budget voor datzelfde domein teruggestort wordt in de algemene reserve, zoals de 13 miljoen in 2020. Daar zal ik vragen over stellen.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“Dat is dan onder andere voor mensen die het financieel niet breed hebben. Dan is 0,5 % gedurende 5 jaar voor acute tandzorg (kies trekken) voor jongeren in de schuldhulpverlening. Die mogen zich van hun bewindvoerder hiervoor niet verzekeren, want dat gaat ten koste van hun afloscapaciteit. Hierin voorziet de Bijzondere Bijstand niet. Middeleeuwse taferelen, helse pijn en dan zelf zo’n tand moeten trekken. Dat willen we niet. 50PLUS vindt dat dit beter moet. Ik zou het verdelen onder de duizenden vrijwilligers in Apeldoorn en de dorpen als blijk van waardering voor hun onschatbare inzet voor hun medemensen. En 10% aanwenden voor respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers. Plus een verbod op het verrekenen van de uitvoeringskosten, denk aan bijvoorbeeld salarissen. De helft van dat budget gebruiken voor aankoop van grond ten behoeve van een Tiny House Project voor huisvesting van jongeren tot 25 jaar.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“Dan kijken we of er bij de EU subsidies zijn om in te zetten voor lopende projecten als bijvoorbeeld duurzaamheidsprojecten, of innovaties. Er is geen budget meer voor lobby in Den Haag, er worden geen prestige-evenementen gefinancierd. En budgetoverschrijdingen pakken we aan binnen de gemeente en bij zorgfraude halen we elke cent terug. Verder de buikriem aanhalen, kleine taakstellende bezuinigingen, met de kaasschaaf dus.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Via de SP, waarvoor ik op plaats vijf van de lijst stond in 2010, actief als fractievolger. Daarna in 2011 kandidaat voor de Groenen, vervolgens was ik een jaar of acht actief in diverse cliëntenraden. De laatsten waren de Regionale Cliëntenraad van de Arbeidsmarktregio Stedenvierkant en de cliëntenraad voor Werk en Inkomen in Apeldoorn. Sinds 2016 werk ik mee aan het sociaal spreekuur van Philadwars. Lid van 50PLUS ben ik sinds 2017 en donateur van de Stichting sociale Christen-Democratie. Daarnaast ben ik betrokken bij Pensioenactie Oost. Met hen ging ik zaterdag demonstreren tegen de ingreep in de AOW in Utrecht. Kortom, ik voel me betrokken bij het sociale domein en 50PLUS vindt ook dat het beter moet en kan.”


Ben Bloem is lijsttrekker van ChristenUnie.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Ach… het zou een beetje arrogant zijn om te denken dat de wereld van ons afhangt. Maar we hebben de afgelopen jaren geprobeerd een kritisch geluid te laten horen als het gaat om megalomane projecten als de verbouwing van een gemeentehuis of de bouw van een markthal. Maar ook als het gaat om bezuinigingen op de zorg. We vinden het belangrijk dat het in de politiek blijft gaan om mensen en dat de dingen die we doen vooral ten goede komen van de inwoners van onze mooie gemeente. Een gemeente waar starters hun kansen op de woningmarkt zien groeien en lokale ondernemers worden beschermd tegen de 24-uurs economie. Uiteindelijk is ons verkiezingsmotto: ‘Bouw mee aan ons Apeldoorn’, waarin we recht willen doen aan iedere inwoner die bijdraagt aan de samenleving. Maar zeker ook aan hen die dat niet kunnen.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“Dan zouden we het vooral ten goede willen laten komen van inwoners die een extraatje goed kunnen gebruiken. Denk aan mensen die in armoede, of met schulden leven. En zeker als dat ook kinderen treft. We hebben ook aandacht voor onze lokale ondernemers die zwaar hebben geleden onder de coronamaatregelen. We zien dat niet als een doekje voor het bloeden, maar als een zinvolle injectie in de economie en een manier om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) komen. Maar we durven ook te investeren in een zwembad of in beter openbaar vervoer. Zaken waar iedereen van mee kan profiteren.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“We hebben een paar jaar geleden nog een eigen begroting gepresenteerd. Die had als titel ‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. En dat vinden we écht. Dus als we te kort komen, vinden we dat we als gemeente vooral eerst naar onszelf moeten kijken en naar zaken die we eventueel kunnen schrappen of uitstellen. En pas als dat écht niet kan, kijken we eerst naar die partijen en mensen die dat ook kunnen missen. Denk daarbij aan de grotere bedrijven of de meer vermogende inwoners in onze gemeente. Uiteindelijk wil je dat ieder mens gezien wordt en tot bloei kan komen.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Ik was als hulpverlener actief onder Apeldoornse dak- en thuislozen en vond het belangrijk dat we als gemeente goed omgaan met de middelen die we hebben. Dat we zorgen voor mensen die het minder hebben, maar ook dat we voorkomen dat mensen die het goed hebben in zwaar weer terecht komen. Voor je het weet schuur je dan tegen de lokale politiek aan en rol je er zomaar in. Ik heb er tot op de dag van vandaag geen seconde spijt van. Het is ontzettend leuk en dankbaar werk. Maar ook een enorme verantwoordelijkheid om samen met 38 collega’s vorm te mogen geven aan onze mooie gemeente.”


Bouwien ten Bokum is lijsttrekker van D66.

Wat loopt er in Apeldoorn verkeerd zonder uw partij in de raad?

“Politiek is van iedereen en voor iedereen in Apeldoorn. Het gaat D66 niet om de verschillen, maar juist om de kansen die mensen hebben om mee te doen. Daarom wilde D66 een inclusieve kandidaatsledenlijst presenteren. Van onze nummer 1 tot en met 5 is het merendeel vrouw, jong en heeft een biculturele achtergrond. Zo wil D66 een afspiegeling zijn van alle Apeldoorners. Dat is een verrijking voor de raad.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro overhoudt?

“De gemeente doet natuurlijk al veel, maar er ligt ook nog veel. Wat als je door Corona je baan kwijt bent? Geen huis kunt vinden? De bijles voor je kinderen niet kunt betalen? Ik kies eerst voor onderwijs en zou graag geld vrijmaken voor scholingsvouchers, voor Apeldoorners die zich op het mbo willen omscholen naar werk waar tekort aan is. Denk aan de zorg of de duurzame techniek. Dat mes snijdt aan twee kanten. Het haalt mensen uit werkloosheid en is goed voor onze economie. En we willen graag budget inzetten voor kinderen met leerachterstanden. Bijles is vreselijk duur en dat betaalbaar maken biedt gelijke kansen voor een optimale ontwikkeling voor alle kinderen.”

“Als tweede: Als ik naar Apeldoorn kijk zie ik een stad met een lage dichtheid. Nog steeds zijn er veel oudere bedrijventerreinen met bijvoorbeeld transportbedrijven of tweedehands-autobedrijven en wijken zoals De Maten, Zuid, Orden of Zevenhuizen, die verouderd zijn. Deze terreinen kunnen getransformeerd worden naar mooie woonwijken. Dat levert meer op dan nieuwbouw aan de andere kant van de snelweg, die beter verbonden is met de Randstad dan met het centrum van Apeldoorn. Daarnaast mogen de winkeltijden op zon- en feestdagen ook ruimer. Dat past een grote gemeente als Apeldoorn.”

“Als laatste wil D66 veel meer gemeentelijke regie op het opwekken van energie. We moeten investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gronden en op restruimtes. Er zijn nog zoveel plekken in Apeldoorn waar dat kan: parkeerplaatsen, bermen of bedrijventerrein. De gemeente kan de opbrengst dan weer zo investeren, dat iedereen kan profiteren.”

Welke keuze zou u maken als de gemeente Apeldoorn 10 miljoen euro te kort komt?

“Wat je in ieder geval niet moet doen, is de kaasschaafmethode. Ik ben veel meer voor van scratch af aan kijken. Wat is nodig in plaats van wat is ooit bedacht. Ik zou de deskundigheid van de samenleving erbij betrekken, via een burgerberaad. Dat heeft de gemeente Zeist onlangs gedaan en was erg succesvol. In een goed begeleidingstraject hebben inwoners bezuinigingsvoorstellen gedaan. Dit leverde naast zinvolle bezuiniging méér vertrouwen op tussen de gemeente en de samenleving. Daarbij bracht het ook nog eens de uitvoering veel dichterbij. Dat zou mijn aanpak zijn.”

Hoe bent u in Apeldoorn en in de lokale politiek beland?

“Ik ben al jaren D66’er en betrokken bij Apeldoorn. Mijn kinderen zijn hier geboren en net als elke andere ouder wil ik voor mijn kinderen een fijne toekomst. Democratie is een groot goed en kwetsbaarder dan we soms denken. Kijk alleen al naar de af en toe zorgelijke berichten in kranten. Daarom wil ik samen met de D66-fractie met andere partijen samenwerken aan betekenisvolle resultaten voor de complexe opgaves in deze onzekere tijden. Voor de inwoners van Apeldoorn. Ik ben vanuit mijn werk getraind in goed in dossiers pluizen, creatief denken, mijn oor te luisteren leggen en wegen. Dat is de reden waarom ik me vorig jaar verkiesbaar heb gesteld als lijsttrekker voor D66.”