Stedendriehoek

Gemeente Heerde treedt toe tot Cleantech Regio

STEDENDRIEHOEK – De gemeente Heerde neemt per 1 september deel aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Regio Stedendriehoek. Hierover hebben alle gemeenteraden van de Cleantech Regio positief geadviseerd.

Het bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft het verzoek van de gemeente Heerde om te mogen toetreden positief beantwoord. De Regio Stedendriehoek werd al gevormd door de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Deze samenwerking betekent ook betrokkenheid bij de samenwerking van ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden in de Strategische Board. Over de invulling van deze triple helix- samenwerking vindt binnenkort een gesprek plaats.

Op de belangrijke beleidsthema’s – geformuleerd in de nieuwe Agenda Cleantech Regio 2019-2023 – ziet de regio basis voor samenwerking: de inhoudelijke visie op de ontwikkeling van Heerde heeft goede aansluiting op de regionale agenda. Heerde verwacht door de samenwerking haar bestuurskracht te kunnen vergroten en onder andere bovenlokale vraagstukken effectiever en efficiënter te kunnen oppakken.

Vooruitlopend op de officiële toetreding heeft Heerde al deelgenomen aan en inbreng gehad in de vorming van de Agenda Cleantech Regio. Deze agenda is gemaakt door ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Twee thema’s krijgen topprioriteit: energietransitie en circulaire economie. Om energieneutraal en circulair te worden, investeren de partners in de regio ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, de fijne leefomgeving en het sterke vestigingsklimaat.