Stedendriehoek

Gelre ziekenhuizen ontvangt prijs voor teamworktrainingen

APELDOORN/ZUTPHEN – Gelre ziekenhuizen heeft de wissel award voor meest aansprekende CRM-ziekenhuis ontvangen van het Platform Zorgen voor Teamwork. Dit platform is een samenwerkingsverband tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), experts, brancheverenigingen en ziekenhuizen die actief zijn met het bevorderen van teamwork in de zorg.

CRM staat voor Crew Resource Management, een training die focust op communicatie, leiderschap en aanspreekcultuur. Gelre ziekenhuizen krijgt deze prijs omdat het koploper is van de ziekenhuizen die deze training door de hele organisatie invoert.

Meer communicatie en elkaar kunnen aanspreken
Bas van Praagh is anesthesioloog, pijnbehandelaar, voorzitter van de koepel kwaliteit medische staf en lid van de projectgroep Medisch Teamwork in Gelre ziekenhuizen. Hij vertelt: ”De zorg wordt steeds complexer. Bij een hoogcomplexe ingreep zijn soms wel 80 tot 100 mensen betrokken. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar het geheel vereist wel veel meer teamwerk. Een team ziet, weet en kan veel meer dan een individu. Iedereen kijkt anders, denkt anders. De kracht van CRM is dat het gebruik maakt van álle deskundigheid van een team.”

Trainen bij acute en niet-acute zorgprocessen
“CRM-trainingen doen we nu zowel bij acute processen zoals op de operatiekamer als niet-acute processen zoals visites en multidisciplinair overleg”, vervolgt Van Praagh. “Hierin draait het vaak om subtiele communicatie- en overdrachtshandelingen. Dat gaat dan mis omdat mensen dubbele taken hebben, of omdat er geen dubbelcheck plaatsvindt, opdrachten niet herhaald worden en hiërarchieproblemen een rol spelen. Ook niet-acute processen willen we gestandaardiseerd en gestructureerd laten verlopen: altijd checken of informatie goed overkomt. Zorgen dat iedereen het belang van goede informatieoverdracht kent en er niet vanuit gaat dat het allemaal wel goedkomt.”

Klaar of afgerond is CRM volgens Van Praagh nooit. “Het is geen eindig proces. Kan ook niet. Want goed communiceren en helder overdragen is nooit vanzelfsprekend. In Gelre ziekenhuizen werken we met het train-de-trainer principe. Inmiddels hebben we 75 trainers. Elke dag vindt wel ergens in het ziekenhuis een training plaats met als resultaat: meer communicatie, snellere diagnose en betere aanspreekcultuur.”

Bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen werken ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Gelre ziekenhuizen heeft een STZ-status. STZ staat voor Stichting Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Deze groep ziekenhuizen werkt samen aan betere patiëntenzorg door te werken aan patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleidingen zoals deze in medisch teamwork en leiderschap.