Stedendriehoek

Gelre werkt samen met Defensie

Edwin Maalderink (lid Raad van Bestuur) heeft vorige week namens Gelre ziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst getekend met Defensie. Gelre deed dit samen met zes andere ziekenhuizen. Dankzij deze samenwerking krijgen zowel Defensie als de ‘relatieziekenhuizen’ de beschikking over meer en hoogwaardig opgeleid personeel. Afhankelijk van de situatie en de behoefte wisselen de partijen onderling personeel uit.

Het totale aantal ziekenhuizen waarmee Defensie structureel samenwerkt is hiermee gegroeid naar veertien. Het Maasstad ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Máxima Medisch Centrum en Medisch Centrum Leeuwarden vernieuwen de samenwerking met Defensie. Nieuwkomers zijn de Noordwest Ziekenhuisgroep, UMC Groningen en Gelre. Deze uitbreiding versterkt de medische ondersteuning binnen Defensie, een doelstelling uit de Defensienota 2022.

Maatschappelijke bijdrage
Voor Gelre is het leveren van een maatschappelijke bijdrage een belangrijke drijfveer voor deelname aan deze samenwerking. Daarnaast draagt het bij aan het aantrekkelijk werkgeverschap. Gelre haalt hiermee kennis in huis van zorgverleners van Defensie, waarmee de eigen medewerkers de kans geboden wordt hun horizon te verbreden. Medisch specialisten (traumachirurgen, anesthesiologen) en gespecialiseerd verpleegkundigen (IC-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten) komen in aanmerking om reservist te worden. Een goede 25 zorgverleners van Gelre hebben zich hiervoor aangemeld. Zonder hen was deze samenwerking niet mogelijk geweest.

Defensie inventariseert op dit moment op hun beurt welke medewerkers bij Gelre aan de slag gaan. De huidige planning is dat per 1 februari 2023 de eerste zorgverleners van Defensie binnen Gelre ziekenhuizen worden aangesteld. Daarnaast is het streven dat per oktober 2023 de eerste collega’s van Gelre op de KMA (Koninklijke Militaire Academie) de opleiding bij Defensie starten.

Reservist
Defensie wisselt al langer medisch specialistisch personeel uit met (civiele) ziekenhuizen. De chirurgische teams van Defensie werken in ziekenhuizen als ze niet op oefening of op uitzending zijn. Deze beroepsmilitairen werken bovenop de reguliere formatie van een ziekenhuis (boventallig). Als tegenprestatie stellen de relatieziekenhuizen eigen personeel beschikbaar om te worden opgeleid tot reservist. Na een opleiding tot militair en officier zijn deze reservisten onderdeel van de flexibele schil van Defensie. Deze reservisten gaan indien nodig ook mee op missie in het buitenland.

In de praktijk is de samenwerking zeer waardevol gebleken voor zowel Defensie als de ziekenhuizen. Het gebeurde bijvoorbeeld al tijdens de Nederlandse missies in Afghanistan. Voor de militairen biedt het de mogelijkheid om (bijzondere) vaardigheden, zoals traumazorg, op peil te houden. En de ziekenhuizen merken dat de mogelijkheid om als reservist op uitzending te gaan, bijdraagt aan het behoud van het personeel.

Defensienota 2022
De uitbreiding is in gang gezet met het oog op de veranderende veiligheidssituatie in Europa en de aangekondigde groei van Defensie. Ook in de Defensienota 2022 staat de versterking van de medische keten nadrukkelijk genoemd.

Trots op #teamGelre
Met het tekenmoment sluit Defensie de vernieuwing van de samenwerking met civiele ziekenhuizen af. Dit wordt al ruim twintig jaar gecoördineerd binnen het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). In 2021 ging Defensie de samenwerking al aan met de universitaire medisch centra te Amsterdam, Leiden, Maastricht en Utrecht. Ook werd de samenwerking vernieuwd met het Erasmus MC, Haaglanden MC en het Radboud UMC.

In de overeenkomst is de samenwerking voor de komende veertien jaar vastgelegd. “Supergaaf dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan deze zo belangrijke maatschappelijke taak. Trots op #teamGelre”, aldus Edwin Maalderink. (Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen)