Stedendriehoek

Gelders platform voor boeren met natuurinclusieve landbouw

Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw, kunnen terecht bij het Platform Natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

Met de lancering van de nieuwe website www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl vindt men nu online informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. En een overzicht van projecten op het gebied van bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschap.

Kennis en inspiratie

Veel agrarische ondernemers houden bewust of onbewust al rekening met de verschillende thema’s binnen hun bedrijfsvoering. Zij zaaien akkerranden in, beschikken over kruidenrijk grasland of werken aan het herstel van het bodemleven. Op het platform doen ze nog veel meer inspiratie en kennis op. Naast activiteiten, informatie en nieuws, komen regelmatig ondernemers aan het woord. “We merken dat ondernemers vaak de kat uit de boom kijken rond agrarisch natuurbeheer. Als ze eenmaal bezig zijn worden ze enthousiaster. Met alle partners helpen we ze graag over de drempel om te starten of door te groeien”, zegt Hans de Haan, coördinator van het Platform.

Samen natuur en landbouw versterken

Het Platform wil alle agrariërs in Gelderland verleiden om met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. De gemeente Brummen en nog 22 andere partners onderschrijven deze ambitie. “In diverse projecten trekken we gezamenlijk op om goede ondersteuning te geven bij stappen naar natuurinclusieve landbouw. Zo kunt u kosteloos een bedrijfsnatuurplan laten maken, dat de verschillende opties voor uw bedrijf in beeld brengt. Binnen de projecten is er aandacht voor het ontwikkelen van verdienmodellen en het versterken van lokale netwerken tussen boeren en burgers. Provincie Gelderland heeft voor de komende jaren 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten en het online platform te ondersteunen.”