Stedendriehoek

Fietsvakanties in eigen land bijzonder in trek; coronajaar 2020 bracht veel nieuwe vakantiefietsers in beweging

De populariteit van fietsvakanties is groot en de invloed van corona duidelijk merkbaar. In 2020 gingen 2,5 miljoen Nederlanders op fietsvakantie in eigen land. Bij elkaar goed voor 413 miljoen euro aan bestedingen. Ook tekent zich een verjonging van de doelgroep af. Zo blijkt uit Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 van het Landelijk Fietsplatform. 

Fietsvakanties zijn te verdelen in fietsstandplaatsvakanties, waarbij meerdere fietstochten gemaakt worden vanaf één vast vakantieadres, en in fietstrektochten, waarbij men van overnachtingsadres naar overnachtingsadres fietst. In 2020 ondernamen 2,1 miljoen Nederlanders één of meer fietsstandplaatsvakanties in eigen land. Vooral het aandeel gezinnen met kinderen onder de 18 jaar steeg. Voor ruim de helft van de Nederlanders die een fietsvakantie in eigen land hielden, speelde corona een rol voor de keuze van Nederland als bestemming.

Fietstrektochten smaken naar meer

In 2020 maakten 885.000 Nederlanders één of meer fietstrektochten in eigen land. Een derde (32%) daarvan had niet eerder een fietstrektocht in Nederland ondernomen en 11% deed dat eerder alleen in het buitenland. Maar liefst 60% van de trektochtfietsers wil in 2021 weer een trektocht in eigen land doen.

Bestedingen

Nederlanders gaven in 2020 circa 413 miljoen euro uit aan fietsvakanties in eigen land: 271 miljoen aan fietsstandplaatsvakanties en 142 miljoen aan fietstrektochten. De trektochtfietser geeft met gemiddeld 52 euro per dag duidelijk meer uit dan de fietsstandplaatsvakantieganger (38 euro).

Gebruik LF-routes

LF-routes – voluit Langeafstand Fietsroutes – zijn ideaal voor het plannen van een meerdaagse fietstocht. In 2020 hebben circa 292.000 Nederlanders één of meerdere trektochten over een LF-route gemaakt. Deze routes worden vooral gebruikt door de trektochtfietsers die wat langer op pad gaan. De belangrijkste reden om voor een LF-route te kiezen, is het gemak van één route met doorgaande bewegwijzering.

Passend aanbod

De markt voor het meerdaags fietstoerisme groeit en de corona-epidemie versterkt deze groei. Uit onderzoek van het Duitse ADFC blijkt dat ook veel Duitsers zich oriënteren op meerdaagse fietstochten in Nederland. Het bieden van een passend routeaanbod is daarbij een must voor Nederland als Fietsland.

Om de LF-routes nog beter toe te spitsen op de wensen van de (beginnende) vakantiefietser vernieuwt het Fietsplatform samen met regiopartners het huidige aanbod. Er wordt gestreefd naar een set van tien zogenoemde LF-icoonroutes. Dit zijn routes met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit. De LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute zijn al opgeleverd. In 2021 komt daar de LF Waterlinieroute als compleet nieuwe LF-icoonroute bij.