Stedendriehoek

Even kennismaken met de nieuwe gemeenteraadsleden

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Diverse politieke partijen hebben zetelwinst geboekt en daardoor de komende vier jaar meer vertegenwoordigers in de gemeenteraad dan de afgelopen vier jaar. Andere fracties juist minder en sommige bleven gelijk.

Onder de 39 leden van de nieuwe gemeenteraad, die onlangs zijn geïnstalleerd, zijn verschillende nieuwe gezichten. Drie van hen introduceren we nu op deze pagina, en ook de komende weken komen nieuwe gemeenteraadsleden aan bod. Vandaag Sjanie Donker (50PLUS), Sytse Wiering (Lokaal Apeldoorn) en Emma Cirpka (D66).


 

Sjanie Donker (50PLUS)

Wilt u zich even voorstellen?

Meer dan een halve eeuw geleden ben ik geboren in Haaften. Sinds 1985 wonen wij in Apeldoorn, omdat mijn partner bij de automatisering van de Belastingdienst ging werken. Na de verhuizing ging ik in Deventer bij de Diepdruk werken als secretaresse van de technisch directeur. Daarnaast gaf ik 12 uur per week turntraining bij SVOD in Deventer, waar ik nog steeds graag kom.

Apeldoorn is een prettige stad om te wonen, met goede voorzieningen, waarvan de bibliotheek en Kaldi mijn favoriet zijn. Wij wonen op loopafstand van de stad in de wijk De Sprengen. Mijn grootste hobby was turnen; ik was volledig bevoegd trainster turnen, bestuurslid, nationaal en internationaal jurylid damesturnen.

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

Ik ben een echte belangenbehartiger, zodat ik al vrij snel actief werd als mensen een beroep op mij deden. Ik ben een betrokken mens met een brede belangstelling, als ondernemingsraadslid en oprichter van een vereniging voor werkers in de gymnastiek. Dat rolde steeds verder door en via deelname aan diverse cliëntenraden kwam ik tenslotte in de politiek terecht. De pensioenproblematiek deed mij besluiten lid te worden van 50PLUS. Afgelopen jaar heb ik me op verzoek gekandideerd als lijsttrekker van 50PLUS. Uiteindelijk heeft de campagne geresulteerd in één zetel. Als meer-generatiepartij richten wij ons niet alleen op de gevolgen van beleid voor ouderen, maar ook op huisvesting, milieu en handhaving. Het sociale domein heeft mijn bijzondere belangstelling. Ons motto voor de verkiezingen was: Het moet beter!

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?

Ik ben sinds 1985 bestuurlijk actief geweest in het turnen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau, heb deelgenomen aan een ondernemingsraad, een drietal cliëntenraden en ik werk sinds 2016 als vrijwilliger mee aan een sociaal spreekuur. Als vakbondslid ben ik actief geweest in de sectorraden en werkgroepen.

Tussen 2012 en 2016 heb ik in deeltijd hbo-rechten gestudeerd, een zeer nuttige opleiding, waar ik nu nog veel aan heb. Niet alleen voor het lezen van de krant, maar ook voor mijn raadsactiviteiten.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

Het sociale domein; vooral de aanpak van eenzaamheid, zorgfraude, armoede en de vaak bijbehorende schuldenproblematiek, de invulling van maatwerk, zullen mijn aandacht krijgen.

Aan problematiek is in het sociale domein geen gebrek; waarschijnlijk zal een gebrek aan tijd mij op gaan breken, want maar één zetel. Mijn motto is: gedeelde welvaart is een grotere welvaart!


 

Sytse Wiering (Lokaal Apeldoorn)

Wilt u zich even voorstellen?

Ik ben geboren en getogen in het centrum van Zwolle, onder de rook van de ‘Peperbus’, boven de dansschool van mijn ouders. In 1980 ben ik naar Apeldoorn verhuisd, getrouwd met Ineke en we hebben twee dochters: Pamela en Sylvana.

In Apeldoorn hebben we een rondje gemaakt. Eerst hebben we gewoond aan de Loolaan, waar we een dansschool hadden, toen zijn we verhuisd naar de Heeze, vervolgens naar het Woudhuis en sinds vorig jaar wonen we uniek tussen Zevenhuizen en Zuidbroek.

Naast het raadslidmaatschap ben ik ook nog actief als trouwambtenaar.

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

In 1998 vroeg de VVD-fractie of ik technisch voorzitter wilde worden van de commissie middelen & cultuur. Toen waren de commissievoorzitters juist niet politiek actief. Dat heb ik vier jaar mogen doen en in die periode ben ik behoorlijk besmet geraakt met het lokale politieke virus.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?

Mijn bestuurlijke ervaring heb ik onder andere opgedaan in organisaties voor het wedstrijddansen. Tien jaar lang ben ik voorzitter geweest van de Dapro, de regio-afdeling Midden-Nederland van de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond). Daarnaast ben ik nog steeds lid van het hoofdbestuur van de WorldCDF (World Country Dance Federation).

Politieke ervaring heb ik vanaf 2002; vier periodes heb ik me als raadslid met heel veel plezier mogen inzetten voor Apeldoorn. In die tijd heb ik ook in verschillende raadscommissies gezeten. De meest indrukwekkende commissies waren het enquêteonderzoek naar Reesink op de Ecofactorij en de verkeersoplossing voor Zevenhuizen-Zuidbroek.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

Net zoals alle andere 38 raadsleden ga ik mij natuurlijk ook inzetten voor de belangen van alle inwoners van de mooie wijken en unieke dorpen in de gemeente Apeldoorn. Maar in het bijzonder dat onze Apeldoornse inwoners de kans en ruimte krijgen voor initiatieven in hun eigen buurt. Daarnaast blijf ik mij inzetten voor mooie, groene openbare ruimte, maar ook dat we ons in en door Apeldoorn snel en veilig kunnen verplaatsen op de fiets en met de auto.

En heel belangrijk, dat er eindelijk meer vaart komt in de woningbouw en dat iedereen kan wonen naar zijn zin.

Graag wil ik mij daarvoor als raadslid inzetten, samen met alle inwoners, namens Lokaal Apeldoorn, een partij die dicht bij de inwoners staat.


 

Emma Cirpka (D66)

Wilt u zich even voorstellen?

Met 23 jaar ben ik het jongste raadslid. Ik vind het supertof dat ik een hoge plek had op de lijst en dat ik nu een jong en divers geluid kan laten horen in de raad. Ik vind het belangrijk dat de raad een afspiegeling is van de samenleving. Ik ben zelf geboren en opgegroeid in Apeldoorn met een Indische moeder en Duitse vader. Deze multiculturele achtergrond heeft ertoe geleid dat ik in Den Haag International Studies ging studeren. Sinds mei vorig jaar woon ik weer bij mijn ouders in Apeldoorn. Ik houd verder ontzettend veel van muziek en heb vanaf mijn 8e tot aan mijn 18e in het Apeldoorns jeugdorkest gespeeld als cellist. Naast het raadswerk studeer ik op dit moment Migratie en Technologie Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Waar komt uw belangstelling voor de (lokale) politiek vandaan?

Al sinds ik klein was, heb ik geopperd dat ik de wereld wilde verbeteren. Zo heb ik met 14 jaar mijn oudere zus opgebeld met als openingszin: “ik wil de eerste vrouwelijke minister-president worden.” Na het afronden van mijn studie, heb ik mijn eerste politieke ervaring opgedaan in het Europees Parlement door stage te lopen bij D66 Europarlementariër Sophie in ’t Veld. Dit was een ontzettend gave ervaring om van een powervrouw zoals Sophie te mogen leren. Dit heeft mij dan ook geïnspireerd om zelf de sprong te wagen en de politiek in te gaan in de stad waar ik ben geboren. De lokale D66-afdeling heeft me daarin aangemoedigd en gesteund om me verkiesbaar te stellen in Apeldoorn. Als jong persoon vind ik het heel fijn dat ik het vertrouwen kreeg om een steentje bij te dragen in Apeldoorn.

Heeft u al (veel) bestuurlijke ervaring?

Ondanks mijn jeugdige leeftijd heb ik tijdens mijn studietijd op andere manieren bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo was ik voorzitter van het studentenorkest in Den Haag. Dat was ontzettend hard aanpakken met een vereniging die in een financiële crisis zat toen ik begon als voorzitter. Gelukkig hebben we dat om kunnen draaien en hebben we prachtige concerten mogen geven. Hoewel ik dan niet veel bestuurlijke ervaring heb, ben ik wel een grote doener en ga ik altijd ergens honderd procent voor. Ik kijk er daarom naar uit om aan de slag te gaan in de gemeenteraad samen met fractievoorzitter Bouwien ten Bokum en raadslid Robert Jan Jonker.

Waar wilt u zich in de gemeenteraad in het bijzonder sterk voor maken?

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar discriminerende algoritmes die gebruikt worden door overheden. Nu technologie zich razendsnel ontwikkelt, vind ik het belangrijk dat de raad zich inzet voor een veilig digitaal Apeldoorn. We moeten het gebruik van discriminerende algoritmes zoals bij de toeslagenaffaire op lokaal niveau zien te voorkomen. Ik zie verder ook uitdagingen met de gevolgen van corona, het woningtekort en de druk op het onderwijs. Ik wil graag kansenongelijkheid aanpakken, waaronder de leerachterstanden in het onderwijs die alleen maar groter zijn geworden de afgelopen twee jaar. Ik zie ook kansen om Apeldoorners en vooral jongeren te betrekken bij de lokale politiek die voor hun gevoel ver weg staat. Ik ben geschrokken van de lage opkomst bij de verkiezingen, en wil graag dat politiek weer van ons allemaal wordt.