Entertainment

Financiële steun voor cultuureducatie op school

Cultuurwijzer, onderdeel van Gigant, kan ook de komende vier jaar in Apeldoorn werken aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het vmbo met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

CMK wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente Apeldoorn. Cultuurwijzer is penvoerder van dit programma in Apeldoorn en werkt samen met culturele partners en scholen aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie per school, visie ontwikkeling en borging. De afgelopen acht jaar hebben al zestien scholen een intensief traject gevolgd, waarbij cultuureducatie sterk is verbeterd op deze scholen. Zij zullen ook in de komende vier jaar nog worden bijgestaan door de adviseurs van Cultuurwijzer.

Het nieuwe traject is vooral bedoeld voor nieuwe scholen die de ambitie hebben cultuureducatie te verbeteren binnen hun onderwijs. Cultuurwijzer richt zich met dit programma op alle scholen van het primair onderwijs, waarbij voor een intensief traject ruimte is voor zestien nieuwe scholen. Naast het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen wordt ook gewerkt aan deskundigheidsbevordering door middel van het scholen van leerkrachten, het opleiden van ICC-ers en het trainen van kunstenaars en kunstvakdocenten.