Entertainment

CODA Museum toont eerste museale overzicht van fotograaf Corbino

Foto: Feargal Sharkey - Corbino

In het kader van de jubileumeditie van het tweejaarlijkse fotofestival Apeldoorn Photo toont CODA Museum tot en met 5 september het eerste museale overzicht van Corbino (pseudoniem Cornelis Maarten Corbijn van Willenswaard) in de tentoonstelling de Ander. Uitgangspunt is zijn nieuwste boek, Corbino’s Bijbel, dat tegelijkertijd met de tentoonstelling is verschenen. In de Ander neemt Corbino bezoekers aan de hand van zeven hoofdstukken uit het Oude Testament van zijn Bijbel mee in zijn verhaal.

Corbino’s Bijbel beslaat zijn leven van zijn jeugd als domineeszoon tot zijn vliegende start als jonge fotograaf in Amsterdam. Zijn persoonlijke worsteling als autonoom kunstenaar, de invloeden van zijn religieuze opvoeding en de twijfel die er in elke artistieke beroepspraktijk is, maken deel uit van zijn boek en tentoonstelling. De Ander vertelt zijn verhaal aan de hand van zeven hoofdstukken uit het Oude Testament in zijn Bijbel. Naast bekende foto’s van lokale helden en internationale grootheden zijn ook portretten van familieleden en geliefden opgenomen. Een bijzonder laatste hoofdstuk in de tentoonstelling is gewijd aan zijn vriend: beeldend kunstenaar en cabaretier Jeroen van Merwijk die op 3 maart 2021 overleed. Corbino volgde hem intensief tijdens de laatste periode van zijn leven.

Ander licht

Waar ‘de ander’ in de huidige tijd vaak wantrouwen of angst oproept, werd Corbino opgevoed met het idee dat iedere vreemdeling welkom is en elk oordeel hoogmoedig en voorbarig. Zijn kenmerkende beeldtaal laat veel bekende en onbekende gezichten zien. De door hem gefotografeerde onderwerpen zijn altijd zichzelf, maar worden getoond zoals we hen nog niet eerder zagen: ze komen in een ander licht te staan. Zijn bevlogen en belezen manier van kijken naar de ander en naar zichzelf, uiterst herkenbaar maar nooit herhalend, maken van hem de veelzijdige kunstenaar die hij is. De vragen die hij zichzelf bij het beoordelen van zijn werk stelt, zijn in de tentoonstelling te lezen. Deze zijn overigens niet gericht aan de toeschouwer, maar vooral bedoeld om te laten zien hoe hij zichzelf als kunstenaar voortdurend bevraagt. Bij deze tentoonstelling is een educatief programma ontwikkeld en wordt, conform de dan geldende richtlijnen, een gevarieerde randprogrammering aangeboden.

Naast de tentoonstelling in CODA is van 8 tot 26 juni in ACEC de expositie de Apostel te zien waarin drie hoofdstukken uit het Nieuwe Testament van Corbino’s Bijbel centraal staan. Voor meer informatie: www.coda-apeldoorn.nl/de-ander