Stedendriehoek

Ds. Lavooij neemt afscheid van de Hervormde Gemeente van Vaassen

Na een periode van ruim tien jaar neemt ds. Lavooij op zondag 26 februari in een kerkdienst afscheid van de Hervormde gemeente van Vaassen. Hij gaat per 1 maart met emeritaat en de emeritus verhuist samen met zijn vrouw Nienke naar Appingedam.

Ds. Lavooij was een actieve en zichtbare predikant binnen de Hervormde Gemeente. Hij was zeer betrokken bij de gemeente en haar leden. Naast het huisbezoek, sprak hij in het voorbijgaan met veel mensen en had daarbij een warme belangstelling en een luisterend oor. De coronaperiode betekende met de afgekondigde lockdowns een aanzienlijke beperking in die contacten. Maar als predikant zag hij ook weer mogelijkheden: “Buiten kon je gemakkelijk een-op-een contacten hebben, waarbij je weliswaar op afstand, toch contact kon maken met de mensen die je tegenkwam. Om hen te bemoedigen gaf ik hen een kaartje mee met een mooie Bijbeltekst”. Om daarnaast toch zoveel mogelijk in contact te blijven met de gemeenteleden hield hij daarom naast de zondagse kerkdiensten ook nog twee keer per week een online meditatie.

Ook had hij en grote betrokkenheid bij de Joodse gewoonten en gebruiken. Zijn omvangrijke kennis hierover verwerkte hij graag in zijn diensten. Om die reden leidde hij vaak de dienst op de jaarlijkse Israëlzondag. Over die betrokkenheid zegt hij: “In het christendom zijn we sterk geworteld in dat Jodendom. Het was de bron en dat moet je niet veronachtzamen”. Voor de gemeente gaf zijn kennis een dieper inzicht in de achtergronden en rituelen van het Jodendom. In 2014 maakte hij met gemeenteleden een reis naar Israël. Later dat jaar bouwde hij op het kerkplein een loofhut, waar hij dagenlang met voorbijgangers in gesprek ging.

Geloven is niet alleen voor de zondag en daarom bereidde ds. Lavooij zijn zondagse diensten in de loop van de week graag voor met collega’s en gemeenteleden. Hij besprak dan het thema van de dienst met hen. Ook legde hij de basis voor de Kerkkronkel in het Vaassens Weekblad (nu Rondom de Sprengen), waar wekelijks een column van voorgangers van de kerkelijke gemeenten te lezen is.

Maar ook buiten de kerkelijke gemeente was hij maar al te zichtbaar. Hij organiseerde in samenwerking met andere kerken in Vaassen een reeks Bijbelstudieavonden en werkte ook van harte mee met initiatieven als Kerst-in-Vaassen en Pasen-in-Vaassen. Ook organiseerde hij onlangs nog een Bijbelmarathon, waarin de hele Bijbel door een groot aantal mensen van voor naar achteren werd doorgelezen.
Ook ging ds. Lavooij vele jaren samen met gemeenteleden in de maand januari naar de partnergemeente in het Russische Gussew, waar de Hervormde Gemeente de arme bevolking daar een hart onder de riem stak door voedselpakketten te bezorgen.

De afscheidsdienst wordt op zondag 26 februari vanaf 14.30 uur gehouden in de Dorpskerk van Vaassen. Deze dienst is ook online te volgen op www.hervormdvaassen.nl. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van zijn vroegere gemeentes Usquert/Kantens/Stitswerd/Rottum, Bant/Rutten, Poeldijk en Pernis aanwezig zijn.