Stedendriehoek

De kerstpotten staan er weer

APELDOORN – Vanaf zaterdag 11 december sieren de kerstpotten van het Leger des Heils weer de straten en winkelcentra van Apeldoorn.

Ondanks de geldende coronabeperkingen is het Leger des Heils in Apeldoorn in de gelegenheid om met kerstpotten in het centrum en winkelcentra te staan. Naast dat het beeld van een heilssoldaat bij de kerstpot in de decembermaand past, is het ook hard nodig. “Het geld dat we zo kunnen inzamelen, wordt gebruikt om kerstvieringen te kunnen organiseren. Vanwege de huidige beperkingen moet dat aangepast gebeuren. Om dat te kunnen financieren staan op verschillende plaatsen de kerstpotten”, aldus een medewerker van het Leger des Heils.

De kerstpotten staan op de zaterdagen 11 en 18 december in het centrum en in de winkelcentra Anklaar (11 december) en de Eglantier (18 december) en op vrijdag 17 december in het winkelcentrum Ordenplein. De opbrengsten van de kerstpotten zijn bestemd voor het uitdelen van kerstpakketten, kerstattenties, verrassingstassen en voor het organiseren van kerstvieringen, waarvan een aantal dit jaar op een andere manier vorm krijgen. De kerstviering in ontmoetingsplek De Verbinding vindt bijvoorbeeld op twee verschillende dagen plaats. Bel voor meer informatie 06-25152176.