Coronanieuws

Onderzoek GGD: vaccinatiebereidheid stijgt, Noord-Veluwe blijft achter

Foto: Shutterstock

Bijna 9 op de 10 mensen zijn bereid zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit de 7e coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 18 tot en met 24 mei gehouden is. Daarmee is het percentage bewoners van deze regio dat zich wil laten vaccineren opnieuw toegenomen: in november was dit 51%, in februari 79% en in mei 89%.

In Noord-Veluwe ligt het percentage lager: 77% van de inwoners wil zich laten vaccineren. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is dat 90% en in de Achterhoek 93%. Het percentage mensen dat twijfelt over het nemen van een vaccin is opnieuw gedaald: van 14% in februari naar 5% in mei. Het percentage mensen dat zegt zich niet te laten vaccineren is gelijk gebleven: 7%. Redenen die zij hiervoor opgeven zijn onder andere twijfel over de veiligheid of over de werking van het vaccin. Een deel van hen vindt dat er meer aandacht moet komen voor het opbouwen van weerstand.

Psychisch gezonder

De psychische gezondheid van de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland is voor het eerst sinds het begin van de pandemie verbeterd. Vooral jongvolwassenen (18-27 jaar) scoorden in het najaar en de winter erg laag op psychische gezondheid (56% in februari), maar er is een flinke verbetering te zien: in mei voelde 76% van de jongvolwassenen zich psychisch gezond. Minder mensen hebben last van angst, bezorgdheid of verveling dan in februari. Eenzaamheid wordt wel iets vaker gerapporteerd dan in februari. De jongere leeftijdsgroepen hebben hier vaker last van dan de ouderen. “Vanaf het begin zien we al dat de pandemie vooral op jongvolwassenen een groter negatief effect heeft”, zegt onderzoeker Caroline Timmerman. “Dat is mogelijk te verklaren omdat jongeren een actiever sociaal leven hebben, dat plotseling stil is komen te staan, terwijl er voor ouderen minder veranderde.” Ook blijkt uit het onderzoek dat hoe jonger mensen zijn, hoe minder veerkrachtig ze zijn.

“Ik heb weinig tot geen contact met andere mensen. Het duurt allemaal veel te lang”, zegt een vrouw van 27 jaar, die haar leven een 3 geeft. Een 69-jarige man geeft zijn leven een 8 en zegt: “Door een beetje te zoeken naar kansen is er ook in deze tijd nog van alles te doen.”

Periode van rust en bezinning

4 op de 10 mensen ervaren de coronatijd als een periode van ‘rust en bezinning’. Er zijn ook dingen die mensen graag vast willen houden, ook na corona. Het (deels) thuiswerken en meer tijd doorbrengen met het gezin worden veel genoemd. Maar ook de rust door minder (sociale) verplichtingen en door meer te genieten van de kleine dingen. Een deel van de mensen vindt het niet erg om ook na corona minder handen te schudden en niet meer iedereen 3 zoenen te geven.

1 op de 3 volwassenen is aangekomen

De corona-uitbraak blijft  van invloed op de leefstijl. 1 op de 3 volwassenen is in coronatijd aangekomen in gewicht. De belangrijkste reden die die mensen hiervoor noemen is minder bewegen, doordat ze meer (thuis) zitten en de sportscholen en -verenigingen die gesloten waren.