Stedendriehoek

Circulus biedt kansen aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

STEDENDRIEHOEK – Circulus heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan. De organisatie biedt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans om (opnieuw) een plekje te veroveren op de arbeidsmarkt. In 2021 heeft Circulus – na een onafhankelijk onderzoek – daarmee het certificaat Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gehaald.

Begin 2023 is er opnieuw getoetst en heeft Circulus wederom Trede 3 behaald. Dat betekent dat Circulus nog steeds een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Op woensdag 29 maart reikte Jan Theo Hoefakker, directeur van PSO Nederland het certificaat uit aan Esther Beusekamp, werkbegeleider van de nieuwe wasserij in Apeldoorn. Circulus is actief in de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Onder regie van TNO wordt de PSO verder ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de markt en diverse gremia. TNO laat zich daarbij adviseren door een Commissie van Deskundigen. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. De Prestatieladder Socialer Ondernemen bestaat uit vier prestatieniveaus: van Aspirant-status tot en met trede 3.

Inclusieve organisatie

Circulus wil een zo inclusief mogelijke organisatie zijn. Een organisatie waarin plek is voor een groot aantal mensen uit de PSO-Groep (mensen met verminderde loonwaarde, arbeidsactivering, vrijwilligers enz.). Daarom zijn er heel diverse werk-/leerplekken binnen de organisatie. Natuurlijk bij de inzameling van grondstoffen en de werkzaamheden in de BuitenRuimte, maar ook in bijvoorbeeld de eigen fietsenwerkplaats, keuken, wasserij en houtwerkplaats. Voor iedereen die wordt aangemeld zoekt Circulus een veilige werkplek die bij hem of haar past. Daarbij is vanzelfsprekend veel aandacht voor specifieke begeleiding voor en de ontwikkeling van de mensen die komen werken.

Uitreiking certificaat

Op woensdag 29 maart vond een bijeenkomst plaats in de nieuwe wasserij in Apeldoorn. De directeur van Circulus, Lisette Bosch, is hartstikke trots op de verlenging van Trede 3 en legt uit wat de ambitie en het belang zijn van Circulus als het gaat om sociaal ondernemen. Bosch: “We geloven in een inclusieve maatschappij waarin iedereen naar vermogen meedoet. Met de verlenging van de PSO Trede 3-certificering laten we zien dat Circulus continu werk maakt van het in beweging brengen en houden van mensen die een zetje in de rug kunnen gebruiken. Onze ambitie is om het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam voor en vanuit Circulus verder te vergroten.”

Marc van Zanten, SROI-adviseur van de gemeente Apeldoorn, benadrukt dat belang, ook namens de gemeente Apeldoorn. “De transitie naar inclusiviteit gaat niet over één nacht ijs. Er staan nog te veel mensen langs de lijn die van waarde kunnen zijn. Circulus is een goed voorbeeld van een organisatie die serieus invulling geeft aan duurzaam sociaal ondernemen.”

Vervolgens overhandigde Jan Theo Hoefakker, directeur van PSO Nederland, het certificaat. Hij is onder de indruk van de wijze waarop Circulus haar organisatie heeft ingericht om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen en begeleiden. “Van de ongeveer 700 organisaties met een PSO-certificering, is Circulus een van de koplopers. Het is inspirerend om te zien dat het sociaal ondernemen echt ingebed is in dit bedrijf”, aldus Hoefakker.

Werkbegeleiders Randy Steijn (Circulus keuken) en Esther Beusekamp (Circulus wasserij) namen het certificaat in ontvangst. Esther: “Het is ontzettend mooi en dankbaar om mensen te helpen om weer een stapje vooruit te zetten. Door ze vanuit hun mogelijkheden te benaderen en te begeleiden, zien we mensen groeien. Daar doen we het voor. En… we hebben hier nog plek genoeg, dus we kunnen nog wel wat krachten gebruiken!”

Kader:

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Voor meer informatie: www.PSO-Nederland.nl.