Stedendriehoek

Burgemeester Jos Penninx: ‘Steun elkaar en help elkaar door deze moeilijke periode heen’

Nederland verkeert alweer zeven maanden in de wurgende greep van het coronavirus. Na een hausse aan besmettingen en overlijdens in het voorjaar leek afgelopen zomer de rust ietwat te zijn teruggekeerd, maar inmiddels zitten we volop in de tweede golf en heeft premier Mark Rutte vorige week nieuwe maatregelen afgekondigd. Ook burgemeester Jos Penninx (66) van de Gemeente Voorst heeft de nieuwe RIVM-richtlijnen tot zich genomen en weet waar hij als burgervader de komende tijd mee aan de slag moet. “De inwoners van onze gemeente moeten onverminderd op elkaar blijven letten en elkaar helpen door deze crisis heen te komen.”

Na de uitbraak van corona in het voorjaar kwamen binnen de gemeente al vlot de nodige inwonersinitiatieven op gang. “Muziek langs de deuren middels een orgeltje, de gratis maaltijdbezorgservice en een bloemetje aan huis. Dit zijn slechts enkele mooie voorbeelden die je kon vinden op ons digitale platform www.kijkindekernen.nl. Het was prachtig om te zien welke krachten er in deze moeilijke tijd vrij kwamen binnen de diverse dorpen in Voorst.”

Aandacht voor elkaar

En wat voor de gemeente Voorst gold, gold voor vele gemeenten in ons land. In dat licht bezien is het nog tamelijk opmerkelijk dat de Rijksoverheid pas begin deze maand met de campagne ‘Aandacht voor elkaar’ en de gelijknamige website op de proppen kwam. Het kabinet roept via deze campagne gemeenten en maatschappelijke organisaties op om in coronatijd activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. Goede ideeën en gezamenlijk aanpakken worden daarbij ter inspiratie in kaart gebracht: de Rijksoverheid vervult een coördinerende rol.

Maar omdat al maandenlang in dit kader overal al zoveel werd georganiseerd, voelt deze overheidscampagne een beetje als ‘mosterd na de maaltijd’. Geconfronteerd met deze suggestie zegt de glimlach van Penninx voldoende. “Vanaf dag één hebben wij de inwoners ook gevraagd om lokale ondernemers te steunen. Al bij de gemeentelijke invalswegen stonden borden waarop dit onder de aandacht werd gebracht. Ook gemeentebreed uitwisselen van goede ideeën hebben we samen met onze dorpscontactpersonen en andere inwoners gedaan. Zorg voor elkaar, steun elkaar. Dat is de voorbije maanden volgens mij ook uitstekend gelukt.”

Positief denken

De meest recente coronamaatregelen raken wederom de horeca. Jos Penninx voelt uiteraard met de getroffen ondernemers mee. “Maar ik moet zeggen: binnen onze gemeente waren enkele ondernemers heel stellig! Gooi het maar dicht als het nodig is, zo klonk het. Ze voelden deze bui natuurlijk ook al aankomen, sinds de besmettingscijfers weer zo snel zo hard opliepen. Persoonlijk vind ik dit echt een drama voor die mooie (familie)bedrijven die zich zo goed aan de coronaregels hebben gehouden. Veelal zijn zij ook afhankelijk van bruiloften en andere feesten die niet meer kunnen plaatsvinden.”

De eerste burger van Voorst gaat dus uiteraard niet voorbij aan alle (economische) ellende die de tweede coronagolf met zich meebrengt, maar hij is van nature een positief ingesteld mens. “In plaats van alleen te letten op wat er niet meer kan in deze coronaperiode, vraag ik me liever af: wat kan er nog wél? Iemand in mijn omgeving merkte relativerend op dat mensen in het najaar vaak geneigd zijn wat negatiever te denken: niet alleen in coronatijd, maar sowieso in de herfst. Dat pessimisme wil ik graag laten omslaan naar positief denken. Voorbeeld? Binnenkort mag ik binnen de gemeente een 100-jarige inwoner feliciteren. En dat ga ik ook persoonlijk doen! Binnen een woning mogen vier mensen samenkomen en met strakke inachtneming van die regel vier ik deze heel bijzondere verjaardag graag mee.”

Met grote tevredenheid stelt de burgervader vast dat binnen zijn gemeente de RIVM-richtlijnen steeds zorgvuldig zijn nageleefd. “Op de markt in Twello geldt éénrichtingsverkeer en in de winkels wordt voldoende ruimte gelaten. Wellicht is het ook makkelijker handhaven in een plattelandsgemeente dan in een grote stad, maar iedereen hier neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Ook de sportverenigingen doen het wat dat betreft erg goed. Zij maken nu wederom moeilijke tijden door.”

Goede voorbeeld

Afgelopen zomer was Penninx met vakantie in Duitsland en werd daar aangenaam verrast door de burgerlijke gehoorzaamheid. “Ik liep er zelf voortdurend met een mondkapje op – het is daar immers al langer verplicht – maar er kwam ook af en toe iemand zonder kapje de winkel in. Het mooie was dat deze bezoeker dan vriendelijk gevraagd werd de winkel te verlaten of een kapje op te doen, en dan niet door de winkeleigenaar of ander personeel maar door andere klanten. Die vorm van verantwoordelijkheid nemen zie ik ook graag terug in Voorst: dat ouders hun kinderen hierop wijzen en dat ze geen ongeoorloofde bijeenkomsten organiseren of bijwonen. Let op elkaar en help elkaar hierbij! Als burgemeester verplaats ik me ook niet zonder mondkapje binnen het gemeentehuis; het gemeentebestuur behoort immers ook hierin het goede voorbeeld te geven.”

Vanaf dag één van de crisis heeft de gemeente Voorst nauw samengewerkt met de GGD en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt, ook over de communicatie. “Daarin blijf ik als burgemeester bewust op de achtergrond. Wél controleert het gemeentebestuur samen met de politie of de RIVM-maatregelen worden nageleefd en denken we desgevraagd ook met de verenigingen en ondernemers mee. Zelf heb ik handhaving in mijn takenpakket, dus ook daarmee gaan we verder aan de slag. We hebben in Voorst al eerder een heuse denktank ingesteld vanuit handhaving, economie en sport; zo houden we uitstekend zicht op wat er speelt binnen de samenleving en kunnen we daar – indien nodig – ook sneller en efficiënter op inhaken.”

Dit gezegd hebbende, vindt Penninx het uitermate belangrijk dat de gemeentebestuurders goed zichtbaar blijven in het dagelijks leven. “Ik verzorg bijvoorbeeld een blog in het Voorster Nieuws en ben actief op Twitter en Facebook, om in contact te blijven met de samenleving. Daarin stimuleer ik ook om vooral te praten over de leuke dingen die we nog steeds kunnen doen. Even een praatje met elkaar maken, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand, en even naar buiten voor een gezonde wandeling. Natuurlijk moet die senior voor wie een biljartje leggen nog zijn enige uitje is, gewoon kunnen blijven biljarten, maar met maximaal vier personen. Het is niet de bedoeling dat iedereen zichzelf thuis gaat opsluiten met de gordijnen dicht.”

Strenger handhaven

Vervolgens haakt Penninx nog even in op het door het kabinet afgekondigde verbod op alcoholverkoop na acht uur ’s avonds. “Iedereen is tijdens de persconferentie van Rutte hiervoor officieel gewaarschuwd, dat hoeven wij als gemeentebestuur natuurlijk niet nog eens dunnetjes over te doen. Wij gaan hier streng op handhaven en als dat nodig is ook bekeuren.” Maar eens te meer benadrukt de burgemeester liever de positieve bijdragen die in coronatijd verlangd worden. “We gaan voor alle dorpen in onze gemeente nadenken over wat er nog mogelijk is binnen de gestelde kaders. Graag wil ik afsluiten met te zeggen dat ik een trotse burgemeester ben vol positieve energie. In het verlengde van de huidige overheidscampagne wil ik nog eens benadrukken dat we als inwoners van Voorst aandacht voor elkaar houden en samen blijven werken aan een sociale samenleving, ook ná corona!”