Stedendriehoek

Bloem blijft lijsttrekker ChristenUnie Apeldoorn

Foto: Rob Voss

Ben Bloem (zie foto) wordt ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen als lijsttrekker voor de Apeldoornse ChristenUnie.

Bloem (40) mocht ook bij de vorige verkiezingen de lijst aanvoeren en is sindsdien fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de gemeenteraad. Daarvoor was hij jarenlang actief als hulpverlener voor dak- en thuislozen. Naast raadslid is hij momenteel bestuurslid bij enkele lokale stichtingen, zoals Schuldhulpmaatje en de plaatselijke Voedselbank.

Bloem ziet uit naar de komende verkiezingen en een nieuwe raadsperiode. “We hebben roerige tijden achter de rug. Nu we het einde van de coronacrisis naderen, is het tijd om samen uit het dal te klimmen en zorgen dat onze stad en dorpen weer tot bloei komen.” Volgens Bloem zijn ook inwoners van Apeldoorn hard geraakt door de crisis en hebben veel sectoren zoals het MKB, de horeca en andere beroepsgroepen het zwaar te verduren gehad. “Bovendien hebben we voor de komende jaren een aantal forse opgaven. Op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar ook de woningnood wordt in onze gemeente flink gevoeld. En we moeten daarbij niet vergeten waar het echt om gaat: onze inwoners. Apeldoorn heeft een sterk sociaal fundament, mensen zien om naar elkaar. Maar jongeren, ouderen en mensen in een kwetsbare sociale of financiële positie hebben onze steun hard nodig.”

De leden van de ChristenUnie stemmen in het najaar over de definitieve kandidatenlijst. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.