Stedendriehoek

‘Bijstandsaanvragers wordensnel en goed geholpen’

APELDOORN – Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen, aldus de Nationale Ombudsman in het onderzoek ‘Behoorlijke Bijstand’. Volgens het onderzoek is Apeldoorn één van deze gemeenten en zou daarmee haar inwoners die bijstand willen aanvragen te kort doen.

De gemeenten Apeldoorn en Epe nemen, bij monde van de Apeldoornse wethouder Johan Kruithof, afstand van deze conclusie. “Integendeel, in Apeldoorn en Epe worden mensen die bijstand aanvragen goed en snel geholpen.”

 

Het onderzoek van de Ombudsman richt zich op de vraag of een gemeente een zoektermijn hanteert voordat burgers daadwerkelijk een (schriftelijke) aanvraag om bijstand in kunnen dienen. Volgens de Ombudsman is een dergelijke zoekperiode in strijd met de wet. Inderdaad hanteren de gemeenten Apeldoorn en Epe een zoekperiode van twee weken. In die tijd wordt, samen met de aanvrager, gekeken of er mogelijkheden zijn om aan het werk te komen. Vaak lukt dat; en lukt het binnen die twee weken niet, dan wordt de ‘formele’ aanvraag ingenomen en volgt doorgaans de volgende dag de beschikking. En de uitkering start natuurlijk vanaf het moment dat de klant zich voor het eerst meldde. Mocht trouwens direct bij de eerste melding al duidelijk zijn dat het binnen twee weken niet lukt om aan het werk te komen, dan wordt de aanvraag direct in behandeling genomen. Kortom, daar waar de wet een afhandelingstermijn toestaat van acht weken, handelt Apeldoorn de aanvragen binnen maximaal drie weken af. Op die manier wordt het belang van de inwoner prima bediend. Apeldoorn herkent zich daarom niet in de conclusies van de Nationale Ombudsman.