Stedendriehoek

Basisschool De Bundel start Integraal Kind Centrum met kinderopvang Bloom 

Opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met dezelfde – en dus vertrouwde – visie, sfeer en aanpak. Vanaf het nieuwe schooljaar biedt De Bundel, de openbare basisschool in de wijk Osseveld, dit. De Bundel start samen met kinderopvang Bloom een zogenoemd Integraal Kind Centrum (IKC). 

Soepele overgang

In het IKC werken alle medewerkers met dezelfde pedagogische uitgangspunten. Zo wordt de ‘kanjermethode’ die De Bundel net als veel andere scholen gebruikt voor sociale vaardigheden, doorgezet in de kinderopvang. Zo spreekt iedereen dezelfde ‘taal’. Ook werken basisschool en opvang met zogenoemde doorgaande leerlijnen, waarmee de overgang van peuters naar de kleutergroep zo soepel mogelijk verloopt. Als Integraal Kind Centrum heeft De Bundel vanaf dit schooljaar een onderwijsassistent in dienst, die ook als pedagogisch medewerker in de naschoolse opvang werkt.

Versteviging samenwerking

“We verstevigen hiermee de samenwerking tussen de kinderopvang in ons gebouw en ons onderwijs. Iets dat de laatste jaren al steeds meer groeide”, legt Iris Hollander, directeur van De Bundel, uit. “Ik zie veel voordelen en mogelijkheden!” zegt ook Annemieke Meijer, eigenaresse van Bloom. “Wij blijven een kleinschalig kinderdagverblijf. Dat is onze kracht. Juist daarom kunnen we meer verdieping meegeven en makkelijk aanhaken bij thema’s en leerlijnen van het basisonderwijs.” De al bestaande samenwerking wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ook uitgebreid met voor- en naschoolse opvang. Naast het kinderdagverblijf is de wens om op korte termijn ook met peuteropvang te starten.

Zelfredzaamheid

De Bundel is een groeiende maar overzichtelijke school met een centrale aula, een gymzaal en een aparte kleutervleugel aan de Anna Bijnsring, midden in Osseveld. Het schoolplein grenst aan een groot grasveld waar leerlingen volop gebruik van mogen maken. De Bundel krijgt gezinnen uit de wijk, maar ook uit Zuidbroek en Zevenhuizen. De oudste peuters krijgen bij Bloom een speciaal programma met activiteiten die aansluiten op het programma van de kleuters. In de peuterplusgroep worden de kinderen extra gestimuleerd op het gebied van zelfredzaamheid met het oog op het naar de basisschool gaan.